×
 • Verv og vinn treningsklokken fitbit blaze

  Verver du frem til 7. april, er du med i trekningen av treningsklokken fitbit blaze. Og husk, den ordinære premien kommer i tillegg!

  Blir du vervet i samme periode, er du med i trekningen av 5 SkL-ladere. Med SkL stiller du sterkere!

  > Innmeldings-/vervekupong           > Verveinformasjon          > Hvorfor SkL

 • - Vi kan Skatteetaten


  Jeg er medlem i SkL fordi dette er en organisasjon som jobber for å sikre at vi har gode arbeidsforhold i Skatteetaten, både med tanke på lønn og arbeidsmiljø. Etaten er i stadig forandring, og jeg føler hele tiden at SkL er til stede for å sikre mine og andre ansattes interesser. Som medlem får jeg god informasjon om hva som skjer. I tillegg arrangeres det gode kurs og konferanser både for tillitsvalgte og medlemmer.

  Elin Aam Svendsen, seniorrådgiver SOL styringsenheten Oslo, SkL øst

  ... bli medlem du også!

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

- Svekket kjøpekraft i fjor

I dag la TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene) frem sin foreløpige rapport om lønnsveksten i fjor. Rapporten danner grunnlaget for årets inntektsoppgjør.

- Hundrevis av statsansatte redusert til brikker i valgkampen

- Hundrevis av statsansatte ofres i regjeringspartienes og Venstres stemmesanking i valgkampen. De ansatte og deres familier går en høyst usikker tid i møte, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Gode tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringen har lagt frem sin reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet. – Vi er fornøyd med at regjeringen forsterker satsingen, blant annet gjennom åpningen av to nye a-krimsentre, sier YS-leder Jorunn Berland.


Hvorfor SkL

Medlem

SkL Nytt

Les siste nummer av SkL Nytt på nett

Her finner du også eldre utgivelser av SkL Nytt.


Hva skjer i SkL

Kalender


SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 3
0187 Oslo

 

Tlf: 21 01 36 98
Faks: 22 17 56 09
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as