×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Kalender

Kurs/Opplæring:
SkL arranger kurs for ulike målgrupper hvert år: Blant annet grunnkurs for tillitsvalgte og medlemmer, kurs i medbestemmelse, i kommunikasjon og kurs for lokale lønnsutvalg. Se kurs og opplæring for oversikt og beskrivelse av kursene.

Konferanser/møter:
Hvert år i mars/april har SkL konferanse for tillitsvalgte. SkL-konferansen har fortrinnsvis regionale tillitsvalgte og avdelingstillitsvalgte som målgruppe. Temaer på konferansen er opplæring i lov- og avtaleverk og informasjon om aktuelle saker i etaten.

I november avoldes enten SkLs Landsmøte hvert 3 år, eller SkLs Landsstyremøte årene det ikke holdes landsmøte. Deltagerne består av avdelingenes styrer, eller en delegasjon oppnevnt av styrene. I tillegg stiller sent