×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Dette er kravene fra YS

- YS mener at det er rom for reallønnsøkning i årets lønnsoppgjør. Men grupper som har blitt hengende etter, må nå prioriteres opp. Dette sier YS-leder Jorunn Berland.


Mandag vedtok representantskapet i YS kravene til vårens hovedoppgjør. F.v. Pål Adrian Hellman, medlem av YS' sentralstyre og leder av Finansforbundet, Erik Kollerud, 1. nestleder i YS og leder av Delta, Vegard Einan, medlem av YS' sentralstyre og nestleder av Parat og Ingerid Bjercke, medlem av YS' sentralstyre og leder av Stafo. Foto: YS

YS vedtok i dag sitt inntektspolitiske dokument. Dokumentet legger grunnlaget for YS sine posisjoner i lønnsoppgjøret.

YS ønsker at viktige pensjonsspørsmål drøftes i årets oppgjør. YS vil arbeide for å sikre bedre og kjønnsnøytrale pensjonsrettigheter gjennom tariffesting, eller ved endret lovgivning.

YS er beredt til å gjøre forbedringer i offentlig tjenestepensjon for de som er født i 1963 og senere.

-Da offentlig tjenestepensjon ble forhandlet i 2009 var vi klar over at den ikke var noen permanent løsning. De nye “hybride tjenestepensjonene” ligner i stor grad på kombinasjonsalternativetet som regjeringen la fram i 2009. Private virksomheter som i fremtiden legger inn anbud på å utføre offentlig tjenester bør tilby sine ansatte hybride tjenestepensjoner på nivå med offentlig tjenestepensjon. - Dette bør være et vilkår for å få legge inn anbud, sier Berland.

YS er bekymret for at arbeidstakere får sine lønns og arbeidsforhold svekket når offentlige tjenester settes ut på anbud. Private tjenestetilbydere kan levere billigere først og fremst fordi de har mindre utgifter til pensjon.

-Konkurranseutsetting og outsourcing skal ikke medføre at arbeidstakere får dårligere lønns- og arbeidsvilkår, herunder pensjon, sier YS-lederen.

YS slutter seg til frontfagsmodellen og er glad for at Holden-III-utvalget presiserer at det er lønnsutviklingen for hele konkurranseutsatt sektor, både arbeidere og funksjonærer, som skal gjelde som norm.

YS inntektspolitiske dokument


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as