×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Fornye, forenkle, forbedre

Jan Tore Sanner innledet YS Stat-konferansen med et klart budskap om at staten må bli mer effektiv og innovativ for å møte endringene som kommer. For å få det til er det viktig med tillitt og klare forventninger til ledere og ansatte, og et godt samarbeid med organisasjonene, sa han.


Jan Tore Sanner innledet YS Stat-konferansen. Foto: Steinar Myhre Knutsen

Tekst: Astrid Hellwig

- Mot slutten av denne uken har vår regjering sittet i 100 dager. Vi har kommet godt i gang med det vi sa vi skulle gjøre, innledet Jan Tore Sanner sitt innlegg på YS Stat-konferansen og listet opp satsingene på skole og helsevesen, raskere igangsetting når det gjelder utbedring av vei og kollektivtransport, og moderniseringen av offentlig sektor. - Vi har satt oss høye mål og tydelige ambisjoner, fortsatte han.

Statsråden trakk frem hvor viktig et godt og tillitsfullt samarbeid med organisasjonene og de tillitsvalgte er for å nå målene regjeringen har satt seg. Organisasjonene skal likebehandles var budskapet, samtidig som han verdsatte den konstruktive holdningen til YS.

- Regjeringen ønsker å føre en politikk som er basert på tillitt. I offentlig som i privat sektor handler det både om at vi har tro på hverandre og at vi har forventninger til hverandre, sa Sanner og fortsatte, - Også når det gjelder offentlig sektor og ledelse, må vi ha tillitt til at lederne sammen med sine medarbeidere finner de beste løsningene.

- Vi må sikre gjennomføringskraft, effektivitet og en innovativ forvaltning. Det gjør det offentlige bedre i stand til å møte endringene som kommer, understreket han.

Offentlig sektor som konkurransefortrinn
- Norge kommer veldig ofte veldig godt ut på internasjonale målinger. Offentlig sektor er viktig for velferd, men en god offentlig sektor er også et konkurransefortrinn for næringslivet. Man kommer til å se mye mer samarbeid mellom offentlig og privat sektor, og dette er viktig, var budskapet til statsråden.

Sanner fremhevet det han kalte regjeringens generasjonsperspektiv. Den blåblå regjeringens politikk skal være langsiktig. - Vi tenker langsiktig for å skape bærekraft, sa han og trakk frem to av de åtte langsiktige prosjektene regjeringen jobber med, kunnskapssamfunnet og et bærekraftig samfunn.

Tidstyvprosjektet i staten
Statsråden fortalte om det store tidstyvprosjektet som er satt i gang i staten. Alle underliggende etater har fått i oppgave å jakte på tidstyver. Hvor ligger tidstyvene i organisasjonen og hva kan vi selv gjøre med det, er spørsmålet regjeringene har bedt etatene om å se nærmere på.

- Det handler ikke om å løpe raskere, men om å jobbe smartere. Vi er opptatt av å skape en enklere hverdag for næringslivet, for vanlige folk og for de som jobber i det offentlige, sa han og forklarte at selv om det er et stort prosjekt, handler det om de mange små tiltakene.

- Et av tiltakene som har blitt satt i gang for å fjerne tidstyver, er digitalisering. Gjennom digitalisering sparer vi ikke bare papir og miljø, men arbeidet går raskere og tid frigjøres til andre oppgaver.

Inkluderende arbeidsliv
For å styrke konkurransekraften legger regjeringen også stor vekt på å fange opp de som faller utenfor arbeidslivet. Fremover skal det satses på lærere, yrkesutdanningen, statlige traineeplasser for arbeidstagere med nedsatt funksjonsevne, og på å beholde seniorene lengre i arbeidslivet. Helt i tråd med YS' arbeid for å fjerne den øvre aldersgrensen i arbeidslivet, fremhevet han regjeringens to statssekretærer over 70, 77 år gamle Astrid Nøkleby Heiberg i Helse- og omsorgsdepartementet og 72 år gamle Hans Røsjorde i Justis- og beredskapsdepartementet.

- Vi vet at vi trenger mer arbeidskraft i tiden fremover. Vi trenger seniorene, var budskapet fra Sanner.

God lønnspolitikk i staten
Med årets lønnsoppgjør på trappene kom Sanner inn på hvordan trepartssamarbeidet har skapt gode vilkår for en bærekraftig utvikling. Tariffoppgjøret i staten er retningsgivende for etterfølgende sektorer. Sanner gikk ikke nærmere inn på hvilke forventninger regjeringen har til årets oppgjør. Isteden fremhevet han at staten må være en moderne arbeidsgiver. Lønns- og personalpolitikk må være slik at staten kan tiltrekke seg de rette kandidatene.

- Vi ønsker å gi partene større handlingsrom lokalt, og håper at dere sentralt er med oss på dette, sa Sanner.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as