×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Lokale lønnsforhandlinger – Et godt personalpolitisk verktøy eller kun trynetillegg?

En god og tydelig lønnspolitikk er det beste verktøyet i de lokale lønnsforhandlingene. Og det begrenser muligheten for at lønnsopprykk blir gitt ut fra trynetillegg. Men økt lønn kommer sjeldent uten egeninnsats. Det er viktig å stille spørsmålene hva må jeg forholde meg til og hva kan jeg gjøre selv?


SkL SOL, fra venstre Arve Korsveien, Turid Kåsa, Tove Janita Aalberg, Sissel Eilefstjønn, Atle Magnar Rognså og Ingemund Sægrov.

Den 15. september hadde lønnsutvalget i SkL SOL jobbet seg gjennom lønnskravene fra medlemmene og sendte kravene videre. Her fra et tidligere møte i SkL SOL. Fra venstre Arve Korsveien, Turid Kåsa, Tove Janita Aalberg, Sissel Eilfstjønn, Atle Magnar Rognså og Ingemund Sægrov. Foto: Astrid Hellwig

Generelt kjennetegnes et godt lønnskrav ved at den inneholder de gode argumentene for at akkurat du fortjener høyere lønn. Du bør se hen til de ulike føringene som gjelder og plukke ut det som passer for deg. Det er flere sentrale dokumenter som ligger til grunn for hvilke føringer som gjelder for forhandlingene.

Føringsbrev KMD
Øverst i pyramiden av føringer er brevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Her kommer det sentrale føringer som departementet og hovedsammenslutningene har blitt enige om i det sentrale oppgjøret. Mot normalt er det i år svært få føringer, kun en henvisning til lokal lønnspolitikk. Det er SkL svært fornøyd med da det løfter fokuset på den lokale lønnspolitikken og overlater til de lokale parter å finne fram til hvilke prioriteringer det enkelte forhandlingssted skal ha.

I tillegg inneholder brevet fra KMD opplysninger om frister, pottens størrelse og skjema for rapportering. Virkningstidspunktet for forhandlingene i år er 1. august, og forhandlingene skal være ferdige innen 31. oktober i år.

Anbefalingsbrev SKD
Et viktigere dokument hva gjelder føringer, er anbefalingsbrevet fra SKD. Organisasjonene har gitt innspill til anbefalingene, men det er helt og holdent SKDs produkt som organisasjonene ikke er bundet av under forhandlingene. Det er likevel viktig for den enkelte å se hva arbeidsgiversiden legger vekt på i anbefalingene da arbeidsgiver tross alt er en tung aktør under forhandlingene.

SkLs lønnspolitikk og styrende dokumenter
SkLs lønnspolitikk inneholder prinsipper og anbefalinger som er ment å være et redskap for SkLs arbeid sentralt og lokalt. Den inneholder ikke konkrete føringer da det er SkLs policy at det er avdelingene selv som vet hvor skoen trykker.

Lokal lønnspolitikk
Alle forhandlingsstedene i Skatteetaten har sin egen lokale lønnspolitikk. Den bør være det beste verktøyet våre avdelinger og det enkelte medlem har i forbindelse med lokale forhandlinger. Lønnspolitikken skal si noe om kriterier for lettere å komme i betraktning for lønnsopprykk.

Utviklings- og oppfølgingssamtalene - Lønnssamtale
Alle medarbeidere skal ha en utviklingssamtale på våren og en oppfølgingssamtale på høsten hvor tema er den enkeltes arbeidsoppgaver og utvikling i forhold til både leveranser og adferd. Den enkelte kan bruke informasjon fra disse samtalene i forbindelse med utforming av lønnskrav som fremmes. Generelt oppfordrer SkL sine medlemmer til enten å ta opp tema lønn i utviklings- eller oppfølgingssamtalen, eller å be om en egen lønnssamtale.

Les hele artikkelen i SkL Nytt 04-14, side 10-11.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as