×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Revidert statsbudsjett 2014

I dag ble revidert statsbudsjett for 2014 lagt frem. Siden dette er en justering av statsbudsjettet som ble lagt frem høsten 2013, var det ikke ventet at det skulle komme store endringer. Noe av betydning for Skatteetaten og noen skatte- og avgiftsendringer har likevel kommet med.


SkL har vært spent på om det vil ligge noen ekstra midler til de pågående omorganiseringsprosessene i Toll- og avgiftsetaten, Statens Innkrevingssentral og Skatteetaten. Slik det fremgår av foreløpig utgave til proposisjon Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2014, vil Skatteetaten få 10 millioner kroner til arbeidet med omorganiseringen i 2014.

Videre har det blant annet blitt foreslått følgende skatte- og avgiftsendringer:

Innstramming i reglene om offentlige skattelister
Regjeringen foreslår at reglene om innsyn i skattelistene blir strammet inn. Opplysninger om hvem som har søkt i skattelisten gjøres tilgjengelig for skattyter på skatteetaten.no. Endringene får virkning for skattelistene for inntektsåret 2013, som blir lagt ut høsten 2014.

Endring av avgiftsfrie kvoter med innførsel av alkohol og tobakk
Regjeringen foreslår at regelverket for avgiftsfri innførsel endres slik at den avgiftsfrie kvoten for tobakksvarer kan byttes med avgiftsfri vin eller øl. Endringene vil gjelde fra 1. juli 2014.

Merverdiavgift og fast eiendom
Regjeringen foreslår å forenkle og modernisere merverdiavgiftsregelverket for frivillig registrering for utleie av fast eiendom. Søknadskravet er foreslått opphevet slik at den faktiske avgiftsbehandlingen er avgjørende for de som allerede er ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Videre er det foreslått en endring i virkningstidspunktet slik at utleier har noe lengre tid på å ombestemme seg.

Båtmotoravgiften fjernes
Regjeringen foreslår å fjerne avgiften på båtmotorer fra 1. juli 2014. Regjeringen foreslår å refundere avgiften på ubrukte motorer som er på lager.

 


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as