×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Store utfordringer for internasjonal fagbevegelse

Over 200 millioner mennesker står uten jobb. Svart arbeid brer om seg. Grunnleggende rettigheter er under press og bare sju prosent av verdens arbeidstakere er organisert i frie fagforeninger. Samtidig står vi overfor alvorlige klimautfordringer.


Tekst og foto: Frode Sandberg, internasjonal sekretær i YS.

Disse dystre utsiktene dannet bakteppet da 1 200 representanter, fordelt på 262 delegasjoner fra hele verden, møttes til kongress i den internasjonale fagbevegelsen i Berlin i mai.
Der var også YS på plass, med en delegasjon på seks personer.
- Et stadig mer globalt arbeidsliv gjør at disse utfordringene er våre felles utfordringer, sier YS-leder Jorunn Berland.

- Arbeidstakere flytter over grensene, selskaper er globale og kapitalen er global. Da må også fagbevegelsen være global. Vi må jobbe sammen for å finne løsninger på våre felles utfordringer.

- Vi skal stå på for å skape bedre arbeidsvilkårene for alle. Og for respekt for menneskerettigheter og rettigheter i arbeidslivet, sier Berland.

Mange føler seg sviktet
IFS-kongressen samlet tillitsvalgte og medlemmer fra hele verden. Mange av dem har opplevelser bak seg vi knapt kan forestille oss i Norge.
- Fra talerstolen kom det en rekke sterke vitnesbyrd om trusler, trakassering, undertrykking, vold og frihetsberøvelser, forteller Vegard Einan, nestleder i Parat.

Mange føler seg forlatt av myndighetene. De opplever at beslutningstakere prioriterer næringslivsinteresser fremfor arbeidstakernes rettigheter.
- I en rekke land er demokratiske rettigheter under alvorlig press. Man opplever stadige konflikter og myndigheter har mislykkes med å innføre lover som garanterer grunnleggende rettigheter for arbeidstakere, forteller 2. nestleder i YS, Inger Lise Rasmussen.

I Europa har mange land gjennomført smertefulle kutt i sosiale ytelser, ungdomsledigheten er skyhøy i mange land og mange har mistet hardt opparbeidete rettigheter.
- Uretten mennesker verden over rammes av, må bekjempes av en samlet, global fagbevegelse, sier Rasmussen.

Et tema som burde vært tydeligere og sterkere behandlet på kongressen, er utdanning. Utdanning er et svært viktig og effektivt grunnlag for økt sysselsetting, minskede forskjeller i verden, og for å utrydde fattigdom.
- Særlig er det viktig å sørge for at de mange millioner barn i verden som ikke får skolegang, får mulighet til å gå på skole, sier Trond Ellefsen, leder av YS' internasjonale råd.

Svart arbeid
YS-leder Jorunn Berland sier hun er godt fornøyd med kongressen, og YS' bidrag til arbeidet i IFS fram til neste kongress, i 2018.
- YS har fått gjennomslag for flere av våre endringsforslag før og under kongressen, sier Berland.

- Jeg er særlig glad for at vi nok en gang lykkes å få arbeid mot svart arbeid og korrupsjon med blant IFS' viktigste områder de kommende årene.

Grønne jobber
Grønne jobber, klimaendringer og rettferdig omstilling har lenge vært høyt på agendaen til den internasjonale fagbevegelsen. Slik var det også på kongressen i Berlin, hvor det var en egen sesjon over flere dager viet til bærekraftige jobber.

I åpningstalen hadde generalsekretæren i IFS, Sharan Burrow, et tydelig budskap som illustrerer betydningen av dette arbeidet:
- There are no jobs on a dead planet, sa Burrow.

- YS har lenge støttet helhjertet opp om det viktige arbeidet IFS gjør med grønne jobber og rettferdig omstilling. Vi vil fortsette å gjøre det også i framtiden, sier Inger Lise Rasmussen, YS' 2. nestleder, som signerte IFS' klimakampanje «Unions4climate action» på vegne av YS.

Organisering viktig
En av de store utfordringene for internasjonal fagbevegelse er organisering. I dag er kun sju prosent av verdens arbeidstakere organisert i frie fagforeninger.
- Vi vet også at hele 40 prosent jobber i den uformelle økonomien, dvs. i jobber som i all hovedsak ikke blir registrert eller skattlagt. Vi må jobbe for å få også disse inn i trygge jobber, påpeker YS-lederen.

Berland legger til at den uformelle sektoren, Ifølge ILO, kjennetegnes av blant annet dårligere jobbsikkerhet, lavere inntekt og fravær av sosiale ytelser.
- Jeg er derfor glad for at en av hovedsakene på ILO-konferansen i Genève i juni er hvordan vi kan få flere arbeidstakere og bedrifter over fra den uformelle til den formelle sektoren.

For få kvinner og unge
Overraskende for mange var at Europa er den verste regionen når det gjelder kjønnsfordeling, med kun 26 prosent kvinnelige delegater. Totalt var 42 prosent av delegatene kvinner.
- I lys av det faktum at andelen kvinnelige delegater gikk ned, sammenlignet med forrige IFS-kongress, må kvinners deltakelse på alle nivåer i organisasjonen styrkes, sier Berland.

YS-lederen legger til at vi i Europa har et særlig ansvar, fordi vår region hadde den laveste andelen kvinnelige delegater.
19 prosent av delegatene var unge under 35 år.

Qatar 2022
Idrettens verden var sentral i mange innlegg og diskusjoner på kongressen. Qatar, som skal arrangere fotball-VM i 2022, fikk spesielt mye oppmerksomhet. Så langt har over 1000 arbeidere mistet livet i forberedelsene til mesterskapet. Internasjonal fagbevegelse frykter at så mange som 4000 vil miste livet fram mot 2022. Og situasjonen for de over en million migrantarbeiderne i Qatar er ofte uholdbar.

Internasjonal fagbevegelse stiller flere klare og ufravikelige krav til Qatar. Blant annet må Kafala-systemet, som gir arbeidsgiverne full kontroll over arbeiderne, avvikles. Dessuten må retten til å organisere seg og til å føre kollektive forhandlinger både innføres og respekteres.

På kongressen var den marokkanske fotballspilleren Abdes Ouaddou invitert til å fortelle om sine opplevelser. Ouaddou spilte fotball i Qatar og fikk kjenne det brutale kafala-systemet på kroppen.

Selv hadde han etter mye arbeid og lang tid i tilnærmet fangenskap i Qatar klart å komme seg ut av landet.

Ouaddous klare budskap til kongressen og fotballspillere verden over var:
- Det bør ikke spilles fotball på de stadionene hvor blodet flyter.

 


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as