×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Tillitsvalgte må med

- Det hviler et stort ansvar på ledere ikke å prioritere bort kompetansen til de tillitsvalgte, innledet Pål Arnesen, leder i YS Stat, medbestemmelseskonferansen til YS Stat.


Pål Arnesen, leder i YS Stat, og Jorunn Berland, leder i YS, på YS Stat medbestemmelseskonferansen 2014. Foto: Astrid Hellwig

Tekst: Astrid Hellwig og Jens Chr. Batt

- I den ideelle veden, vil det ikke være behov for mer enn den første paragrafen i hovedavtalen for å få til god medbestemmelse, sa Pål Arnesen. Fullt så enkelt er det imidlertid ikke og han påpekte viktigheten av å ha en omforent forståelse av de ulikes roller. Å være likeverdige parter må man ikke bare være i lønnsforhandlinger, men også hele resten av året.

Et annet sentralt tema er styringsretten. Vi er tilhenger av både styringsrett og -plikt, men vi må møtes med respekt og ha mulighet for å påvirke. En viktig oppgave er å definere hva styringsretten er, vi behøver ikke å ta et skritt tilbake før vi tar to skritt fram.

- Måljaget går på bekostning av både ledelse og medbestemmelsen, understrekte Pål Arnesen.

God og dårlig medbestemmelse
YS Stat hadde invitert både tillitsvalgte og ledere til YS Stat medbestemmelseskonferansen 2014. Respekt og likeverd var ord som gikk igjen hos alle foredragsholderne. Skal medbestemmelse fungere, må både arbeidsgiver og tillitsvalgte kunne gjøre jobben som likeverdige parter.

YS-leder Jorunn Berland trakk frem to hendelser fra tirsdag denne uken for å understreke hvorfor medbestemmelse er så viktig. At vi kom i mål med ny IA-avtale var eksempel på god medbestemmelse og medvirkning. Overføring av oppgaver fra Toll til Skatt var eksempel på det motsatte og slett personalpolitisk håndverk.

- Vi vil også være med å fornye, forbedre og forenkle. Det er viktig at arbeidsgiver ser nytten av de tillitsvalgte. Vi blir gjerne med på å få det i et bedre spor, sa Jorunn Berland.

- Vi skal delta i prosessene, og da er det viktig at vi blir involvert så tidlig som mulig, understrekte hun.

Viktig med trepartssamarbeidet
Under tittelen «Sammen om å fornye, forenkle og forbedre» presenterte statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Kristin Holm Jensen, regjeringens planer for å modernisere og effektivisere offentlig sektor.

- Skal vi kunne gjennomføre våre satsingsprosjekter, må vi være en god arbeidsgiver for dere, sa hun.

- Det er viktig for oss å videreføre trepartssamarbeidet. Vi er opptatt av å anerkjenne det viktige arbeidet fagbevegelsen har gjort, fortsatte Holm Jensen og la til - Jeg vil gjerne være deres statssekretær.

Å spille på lag
Lars E. Hanssen, direktør i Vitenskapskomiteen for mattrygghet, understreket hvor viktig det er å spille på lag og bygge gode relasjoner i det daglige arbeidet. Det er de gode relasjoner som gjør det mulig å komme til de gode løsningene når det trengs.

- Å kunne spille på lag i de vanskelige situasjonene når trøkket er på det sterkeste, er en velsignelse, sa Hanssen. - Medinnflytelse utover det som er avtalefestet, er et gode slik jeg ser det.

Gode ledere
Gode ledere som tørr å være seg selv og som tørr å be om tilbakemeldinger, ble trukket frem som en viktig faktor for å skape et godt samarbeidsklima i arbeidslivet fra både politisk og arbeidsgiverhold.

- Vi må klare å samarbeide og være klare til å forandre meningene våre, sa Joakim Lystad, Arbeids- og velferdsdirektør. - Vi må bygge på hverandres litt ulike kompetanse og meninger.

Skal NAV kunne tilby gode tjenester, må man i NAV kunne snakke sammen, var budskapet han ønsket å formidle.

- Kan det bli for mye ansatte-makt?
Spørsmålet ble stilt av Kari Gjesteby, tidligere riksmegler.

- Jeg har møtt dette, men jeg har først og fremst møtt det positive, svarte hun selv. Hun trakk særlig frem fire punkter som understreket dette. Medbestemmelse gir eierskap og lojalitet til beslutninger og arbeidsprosesser, det gir større tilgang til kompetanse fra hele organisasjonen, gode muligheter for kvalitetssikring gjennom åpne diskusjoner og det gir en bedre forståelse av målene i hele organisasjonen.

Samtidig pekte hun på et sviktende punkt i offentlig sektor, ledertrening.

- Det bør satses mer på ledertrening i offentlig sektor, sa Gjesteby.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as