×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

- YS: Arbeidsministeren går for langt!

- YS reagerer sterkt på arbeidsministerens forslag. De fleste forslagene er unødvendige, provoserende og bør skrinlegges snarest mulig, sier fungerende YS-leder Erik Kollerud til forslagene om endringer i arbeidsmiljøloven.


Fungerende YS-leder Erik Kollerud, sammen med YS-leder Jorunn Berland.

Fungerende YS-leder Erik Kollerud, sammen med YS-leder Jorunn Berland. Arkivfoto: YS

- Det er i beskjeden grad begrunnet at forslagene vil ha den effekt arbeidsministeren hevder. De fleste forslagene utfordrer derimot den norske samarbeidsmodellen, sier Kollerud.

YS mener økt bruk av midlertidige ansettelser ikke vil gi flere jobber.
-Jeg tror tvert i mot at endring av stillingsvernet for svake grupper vil virke stigmatiserende. Slik skapes et skille mellom de som har fast og de som har midlertidig jobb, sier Kollerud.

- Vi må ikke glemme at loven er en vernelov. Lovens formål er å skape forutsigbarhet, trygghet og sikkerhet. Endringer i rammene for arbeidstiden, og det vi kjenner som normalarbeidsdagen, skal og bør være et forhold mellom partene i arbeidslivet og som partene forhandler om. Vi kan og skal ikke ha arbeidstidsbestemmelser som bidrar til at arbeidstakeres behov forringes.

- Skulle endringene bli vedtatt, vil de føre til flere midlertidige stillinger, mer utrygghet og mer usikkerhet, sier Kollerud.

Når det gjelder forslagene om å heve aldersgrensen, er dette i tråd med det YS tidligere har ment. YS sitt prinsipielle standpunkt er at en arbeidstaker skal kunne stå i jobb så lenge man selv ønsker. Forutsetningen er at den ansatte er i stand til å utføre arbeidet på en tilfredsstillende måte.
-Vi har sett behov for lovendring her og har derfor også jobbet for å få dette til blant annet gjennom domstolene, sier fungerende YS-leder.

- Regjeringens forslag om å endre arbeidsmiljøloven sendes ut på høring midt i sommerferien. Høringsfristen er satt til tre måneder, men blir i realiteten bare to. Det er betenkelig med tanke på at dette er en så viktig og omfattende sak. Motforestillingene på arbeidstakersiden vil bli sterke på flestepartens av Regjeringens forslag, lover Erik Kollerud.

 Regjeringens forslag om endringene i arbeidsmiljøloven


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as