×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Årsavgiften – skal, skal ikke?

Finansdepartementet ønsker å gjøre årsavgiften om til en forsikringsavgift fra 1. januar 2017. Hva er poenget med å overføre oppgaven til Skatteetaten da? Og hva vil skje når avgiften fases ut?


Fristen for å betale årsavgiften gikk ut 20. mars. Til sommeren starter Tollvesenet avskiltingsarbeidet. Foto: Charlotte Sverdrup/Tollvesenet

Vi skal ikke gjengi mye av det 63 siders lange høringsnotatet som regjeringen har sendt ut, det overlater vi til de spesielt interesserte. Men hva dreier spørsmålet seg egentlig om og hvilken betydning får det for omstillingsprosessen etatene er inne i?

Fra høringsnotatet - bakgrunn
Departementet har igangsatt et arbeid med sikte på en teknisk omlegging av årsavgiften, hvor årsavgiften erstattes med en særavgift på trafikkforsikringer. Avgiften foreslås bygd opp som en ordinær særavgift der avgiftsplikten legges på forsikringsselskap med konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet i Norge, som igjen velter avgiftsbyrden over på sine kunder sammen med premieinnbetalingene. Det er avtalen om obligatorisk ansvarsforsikring som vil utløse avgiftsplikt for forsikringsselskapene.

Bransjen selv er stort sett positive
Ut fra høringssvarene å dømme er bransjen selv stort sett positive, blant annet Statens vegvesen og Finansieringsselskapenes forening. Noen har ventet på en slik endring i årevis, som Norges biloppsamlers forening, mens andre, som NAF, gir sin betingede støtte til forslaget. De som er positive peker på forenklinger både for bransjen selv og bileierne. De som er mer
betenkt, er bekymret over merkostnader for bileierne.

Norsk Tollerforbund er kritiske
Vi finner det naturlig å se hen til hva vårt søsterforbund i Toll mener om saken. De mener det fremlagte forslaget på mange områder blir mer omfattende å administrere enn dagens årsavgift. De har heller ingen tro på at forsikringsbransjen kan forvalte oppgaven rimeligere enn man gjør i dag. De mener effektiviteten vil bli mindre, mens byråkratiet og kriminaliteten
vil øke. Kostnadene for dette vil det være staten selv og bileierne som må betale.

Hva mener SkL?
I SkL har vi lite grunnlag for å vurdere det faglige innholdet i saken og vi vil ta den endelige beslutningen til etterretning. Vi mener Skatteetaten vil kunne løse oppgaven på en god måte, men i likhet med andre har også vi stilt oss spørsmålet om det i det hele tatt er hensiktsmessig å overføre oppgaven til Skatteetaten hvis den likevel bortfaller innen ett år.

Hvorfor overføre avgiften likevel?
Det har blitt vurdert hvorvidt det var hensiktsmessig å overføre årsavgiften for kun ett års drift, og om ikke Toll kunne gjennomføre siste års utskriving og avvikling av avgiften. Toll/Skatt-prosjektet har vurdert flere alternativer, men ut fra en samlet vurdering ble det anbefalt å overføre årsavgiften sammen med de andre avgiftene fra 1. januar 2016.

Hvor mange er berørt?
Det er ca. 25 årsverk som arbeider med årsavgiften i dag. De vil bli overført til Skatteetaten 1. januar 2016. En endelig avvikling av avgiften vil kunne ta flere år og de berørte  medarbeiderne vil gradvis bli overført til andre oppgaver. Spørsmålet om å endre årsavgiften til en forsikringsavgift ble sendt på høring før jul i fjor, med høringsfrist 19. mars i år. I skrivende stund foreligger det ikke en endelig politisk beslutning om endring av avgiften.

Jens Chr. Batt


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as