×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

De økonomiske utsiktene for årets lønnsoppgjør

Reallønnsveksten fortsetter å synke viser tallene i årets foreløpige TBU-rapport, og 2015 hadde den laveste lønnsveksten siden krigen. Samtidig viser tallene at lønnsoppgjøret i 2015 ga reallønnsvekst.


Helle Stensbak, sjeføkonom i YS

YS' sjeføkonom, Helle Stensbak, presenterte ferske tall fra den foreløpige TBU-rapporten på YS' inntektspolitiske konferanse. Foto: Martin Müller/Delta

Tekst: Astrid Hellwig

YS' sjeføkonom, Helle Stensbak, presenterte tallene fra den foreløpige TBU-rapporten på YS' inntektspolitiske konferanse 3. mars. De foreløpige tallene kom i slutten av februar, og gir grunnlaget for årets inntektsoppgjør.

Frontfagsmodellen
Frontfagsmodellen innebærer at driftsresultatandelen er en sentral indikator for utviklingen av lønnsomheten og for fordelingen av verdiskapingen. Lønnskostnadene har historisk svingt ganske stabilt med konjunkturene, og de siste årene har lønnskostnaden falt markert, etter å ha steget i perioden 2011-2103.

- Vi er i stand til å være kollektivt fornuftige i Norge, og lønnsveksten svinger med konjunkturene. Dette er et bevis på at vi har ansvarlige parter i arbeidslivet, sier Helle Stensbak.

Lavere overheng
Overhenget, det vil si lønnstillegget vi starter året med, er lavere inn i årets hovedoppgjør enn i forrige hovedoppgjør i 2014. I år er overhenget mellom ½ og 1,2 prosent, avhengig av sektor, og regnes som det lønnstillegget vi allerede har fått. I TBU-rapporten beregnes prisveksten (KPI) fra 2015 til 2016 å bli 2 ½ prosent.

- Det tallet skal dere merke dere. Hvis dere skal vedta at kjøpekraften skal opprettholdes, da må dere beregne 2,5 prosent, og trekke fra overheng, sa Helle Stensbak til hovedstyret som etter konferansen vedtok YS' inntektspolitiske dokument for 2016.

Stabil ledighet
Tross nedgang og mange oppsigelser i petroleumssektoren, har arbeidsledigheten holdt seg stabil. Blant annet har svekket kronekurs som følge av lav oljepris, økt konkurransekraften til konkurranseutsatt industri. Det har også ført til at det store gapet i lønnskostnader sammenlignet med våre handelspartnere i EU har sunket med ti prosentpoeng fra 2014 til 2015.

Fortsatt konkunkturnedgang
TBU-rapporten spår at prognosene for norsk økonomi peker mot en fortsatt konjunkturnedgang, men med mulighet for en moderat oppgang i andre halvår for 2016. Arbeidsledigheten forventes å bli om lag 4,6 prosent som årsgjennomsnitt.

- Det blir ikke spenstig lønnsvekst når det er nedbemanninger, sa Helle Stensbak avslutningsvis.


Den oppdaterte TBU-rapporten med endelige tall kommer i løpet av mars.

TBU: foreløpig rapport 2016


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as