×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Fire nye kontorer med i statsbudsjettet

- Vi er glad for at flere kontorer kom med i ny kontorstruktur, men vi er fortsatt ikke tilfreds med Skatteetatens fremtidige tilstedeværelse, sier SkLs leder Per Magnar Stavland.


- Vi er fornøyd med at etaten overtar all ID-kontroll i forbindelse med utstedelse av D-nr., det har vi ønsket lenge. Kutt i driftsbudsjettet kombinert med at vi ikke får midler til viktige satsningsforslag som SIRIUS, innebærer strammere prioriteringer som igjen vil gå ut over kontroll og proveny. Det er bekymringsfullt, mener Stavland.

Kontorstruktur
Finansdepartementet har gitt Skatteetaten fullmakt (se vedlegg) til å gjennomføre ny kontorstruktur, men med en føring om at også Gjøvik, Sandefjord, Askim og Otta blir videreført. Til sammen blir det 57 kontorer som videreføres. Den nye kontorstrukturen skal innføres gradvis fra 2017 til 2019. Vi må komme tilbake til hvilke konsekvenser dette vil få, det vil kunne få betydning for medarbeidere på nærliggende kontor som skal legges ned.

Skatteetaten overtar ID-kontrollen
En stor del av falske identiteter er knyttet til rekvisisjon av D-nummer. I tillegg til Skatteetaten rekvirerer også Nav, Helfo, Brønnøysundregistrene og banker m.fl. D-nummere, men uten å ha den samme systemløsningen, utstyr og kompetanse som vår etat har. Fra nyttår vil Skatteetaten overta all ID-kontroll som foretas ved rekvirering av D-nummer. Det vil fortsatt være rekvirerende virksomhets ansvar å avgjøre om en person skal ID-kontrolleres eller ikke. Skatteetaten har fått bevilget 7,2 millioner til dette arbeidet.

Kutt i Skatteetatens budsjetter
Etaten får et kutt på til sammen 80 millioner som følge av generell driftseffektivisering og produktivitetskutt i tillegg til ulike gevinstrealiseringer. Det er heller ikke bevilget penger til satsningsforslaget SIRIUS som inneholder blant annet den nye skattemeldingen. Det innebærer at utviklingskostnader må tas av den ordinære budsjettrammen.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as