×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Skattedirektoratet vil halvere antall skattekontor

Skattedirektoratet har i dag lagt frem et forslag om å halvere antallet skattekontorer.
– Dette vil kunne gjøre det vanskeligere å bekjempe skattekriminalitet og gå ut over servicen, sier Per Magnar Stavland, leder i Skatteetatens Landsforbund (SkL).


Foto: SkL/Astrid Hellwig

Skattedirektoratet foreslår en halvering av kontorer, fra dagens 107 til 53. Kontorene vil bli stengt for publikum 1. juni 2017, men selve nedleggelsen vil skje gradvis til ut 2019. Om lag 600 ansatte vil bli direkte berørt.

- Selv om vi har fått gjennomslag for å beholde mange kontorer, er det et radikalt forslag Skattedirektoratet fremmer for Finansdepartementet, sier Stavland.

Til tross for forenklinger og digitale løsninger er det fortsatt behov for en viss tilstedeværelse for at Skatteetaten skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag på en god måte.

- Kampen mot svart økonomi, skattejuks og kontroll av ID blir stadig viktigere. Da trenger vi også mer lokal tilstedeværelse og god kontakt med næringslivet. Derfor trenger vi flere skattekontorer enn Skattedirektoratets forslag, sier Stavland.

- SkL har lenge sett behov for en helhetlig gjennomgang av Skatteetatens oppgaver, organisering og tilstedeværelse. Forslaget om å halvere antall kontor går imidlertid for langt, sier Per Magnar Stavland.

Nedenfor følger en kort oversikt over hovedpunktene om hva SkL mener om forslaget til ny kontorstruktur i Skatteetaten:

  • SkL vil ha flere kontorer
    Vi mener at hensynet til bekjempelse av svart økonomi, ID-kontroll og tilgjengelighet for særskilte grupper tilsier flere kontorer. Til tross for forenklinger og digitale løsninger er det fortsatt behov for en viss tilstedeværelse for at Skatteetaten skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag på en god måte.
  • SkL vil ha en bedre geografisk fordeling
    Det er fortsatt områder hvor det er for stor avstand til et skattekontor. Det er ikke godt nok at arbeidsplassene er fordelt mellom landsdelene omtrent som i dag. Også innenfor hver landsdel bør det være en god fordeling, det fremlagte forslaget er ikke godt nok.
  • SkL er bekymret over risikoen etaten utsettes for
    SkL mener det er en stor fare for at mange ansatte vil slutte som følge av at kontoret legges ned. De senere årene har Skatteetaten gjennomført flere runder med nedleggelser som hver gang har medført lengre reisevei for mange ansatte. SkL mener risikoen for etatens oppgaveløsning er for svakt vurdert.

 

For mer informasjon, kontakt:
Per Magnar Stavland, leder SkL, tlf. 91 19 69 67, per.stavland@skl.no
Ivar Sømhovd, nestleder SkL, tlf. 40 22 67 63, ivar.somhovd@skl.no

SkL-info 22-16 - SKD foreslår radikalt kutt i antall kontorer


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as