×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Tar flere kriminelle i arbeidslivet

Bare i Oslo er det avslørt 11 kriminelle nettverk i arbeidslivet det siste året. Samarbeidet mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV gjør at det avdekkes og rageres på mer kriminalitet enn før. - Dette er gledelig og viser at felles innsats nytter, sier YS-leder Jorunn Berland.


De er godt fornøyd med at felles innsats mot kriminalitet i arbeidslivet virker. F.v. arbeidsminister Anniken Hauglie (f.v.), YS-leder Jorunn Berland, koordinator for A-krimsenteret i Oslo, Bjørn Marhaug og Virkes direktør Vibeke Hammer Madsen. Foto: Julie Wentzel Frøland

Tekst: Liv Hilde Hansen

For to år siden besluttet Regjeringen å opprette egne sentre for å være bedre rustet i kampen mot kriminalitet i arbeidslivet. Her samarbeider Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV Kontroll om å avdekke lovbrudd på arbeidsplassene. Sentrene ligger i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kristiansand. To nye sentre åpner i løpet av året, ett i Bodø og ett i Tønsberg.

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet er utarbeidet i dialog med partene i arbeidslivet.

Mandag besøkte YS-leder Jorunn Berland og Virkes direktør Vibeke Hammer Madsen A-krimsenteret i Oslo, sammen med arbeidsminister Anniken Hauglie.


Avslørte 11 kriminelle nettverk bare i Oslo
Fra 2016 til 2017 kontrollerte A-krimsenteret i Oslo 398 virksomheter hovedsakelig innen bygg og anlegg. Bransjen er et satsingsområde for A-krimsenteret i Oslo.

11 kriminelle nettverk ble avslørt og 30 personer anmeldt. I tillegg bidro A-krimsenteret til å avdekke for lite innrapporterte inntekter og avgift til Skatt øst, bare i bygg og anlegg alene:
• 231 millioner kroner i økte inntekter
• 86 millioner kroner i mva.
• 85 millioner kroner i arbeidsgiveravgift

- Dette er imponerende resultater. Og det bare to korte år etter at A-krimsenteret i Oslo ble åpnet, påpeker YS-leder Jorunn Berland.

- Det er kun gjennom godt samarbeid vi kan få bukt med de kriminelle aktørene i arbeidslivet, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke.

- Avsløringen av 11 kriminelle nettverk er antagelig bare toppen av isfjellet. Og det er det som er det bekymringsfulle. Det er grunn til å tro at det er ganske mye man ikke oppdager, mener arbeidsminister Anniken Hauglie.

De kriminelle er tilpasningsdyktige og vurderer risiko
A-krimsenteret i Oslo ser at legal og illegal virksomhet blandes sammen mer enn før. Det gjør det vanskeligere å avdekke de kriminelle.

Dette er forholdene som går igjen:

  • Fiktive fakturaer
  • Bruk av stråmenn
  • Payback, det vil si at arbeidstakere som får «lønn» må betale pengene tilbake
  • Misbruk av NAV-ordninger, som for eksempel lønnstilskudd
  • Seriøse aktører velges bort
  • Folk vegrer seg for å tipse om kriminalitet pga. tøff mafiavirksomhet

- Der vi finner kriminalitet innen arbeidsmiljø eller skatt, er det gjerne også trygdekriminalitet. Og vi finner igjen bakmenn og nettverk som strekker seg over flere bransjer, forteller koordinator for A-krimsenteret i Oslo, Bjørn Marhaug.

- De kriminelle er tilpasningsdyktige. De flytter seg til bransjer, hvor det er lavere risiko for å bli oppdaget og med tilgang til offentlige midler. Det handler om opplevd oppdagelsesrisiko og tilgang til raske penger, sier Marhaug.

Gode resultater også i andre bransjer og over hele landet
Det er ikke bare i Oslo de nye A-krimsentrene gir resultater. På landsbasis rapporterer Arbeidstilsynet om at det er gjennomført vel 1900 tilsyn på kriminalitet i arbeidslivet i 2016 og fram til i dag. Det har ført til 3100 reaksjoner på brudd i arbeidsmiljøloven,
- Ett tilsyn kan avdekke flere kriminell forhold og derfor føre til flere ulike reaksjoner, ikke bare i bygge- og anleggsvirksomhet, men også i de andre næringene vi har ført tilsyn med som bilpleie og overnatting/ servering, forklarer Ørnulf Halmrast, regiondirektør i Arbeidstilsynet Oslo

Dette er 2016-tallene for bygg og anlegg, varehandel, tjenesteyting og overnatting/ servering:

  • Bygge- og anleggsvirksomhet: 712 tilsyn førte til reaksjoner
  • Varehandel, reparasjon av motorvogner: 158 tilsyn førte til reaksjoner
  • Forretningsmessig tjenesteyting: 95 tilsyn førte til reaksjoner
  • Overnatting og servering: 64 tilsyn førte til reaksjoner

Mange etater puster de kriminelle i nakken - samtidig
- De gode resultatene viser at A-krimsentrene er måten vi bør jobbe på. Den tverrfaglige innsatsen setter kriminelle ut av spill, fordi de rammes på flere områder på en gang. Både Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV puster dem i nakken – samtidig, sier YS-leder Jorunn Berland.

- Det er en ypperlig måte å stresse kriminelle nettverk på, og vil forhåpentligvis virke avskrekkende for andre som måtte la seg friste til å bryte de lovene og reglene som gjelder i arbeidslivet, mener Berland.

- Samarbeidet fungerer, og det er veldig bra. Virke vil at tilsyn skal være mer målrettet og risikobasert, og slike sentre kan bidra til dette. Hvis vi virkelig vil ta de kriminelle, kan vi ikke bruke ressurser på hyggebesøk hos bedriftene hvor alt er ok, understreker Virkes direktør, Vibeke Hammer Madsen.

Arbeidsminister Anniken Hauglie svarer slik på spørsmålet om nordmenn er naive, og ikke helt forstår omfanget av kriminalitet i arbeidslivet:
- En styrke ved det norske samfunnet er at vi stoler på hverandre. Det er høy tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og mellom innbyggerne og myndighetene. Derfor er det så utrolig viktig at vi klarer å bekjempe denne typen kriminalitet. Innbyggerne må føle trygghet på at man slår ned på denne type virksomhet. Naiv? Kall det gjerne det, men så er det også en fordel ved det norske samfunnet at det er preget av høy grad av tillit.


Hva er arbeidslivskriminalitet?

Handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as