×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

YS' likestillingspris for 2016 tildeles DNB

YS' likestillingspris for 2016 tildeles DNB for arbeidet med å bedre likelønns- og likestillingssituasjonen i virksomheten.


Rune Bjerke, sjef for Dnb.

DNB-sjef Rune Bjerke er svært stolt over at banken hans vant årets likestillingspris. Det betyr mye for arbeidet som gjøres internt, anser han. Foto: Solveig Smith-Kielland

I finansnæringen er det store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Likelønnsproblemet er betydelig, viser tall fra TBU (Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene). Finansnæringen er også en av de få næringene som ikke har redusert lønnsgapet mellom kvinner og menn de siste ti årene.

DNB satser nå store ressurser for å bedre situasjonen internt, heter det i juryens begrunnelse. Banken har satt av en likelønnspott på 17 millioner kroner. Likelønnspotten skal brukes til å utjevne forskjeller der skjevhetene kan forklares med kjønn.

- Finansnæringen har også store utfordringer med å rekruttere kvinner til jobber på toppnivå. DNB har satt seg ambisiøse mål for likelønns- og likestillingsarbeidet og gjennomfører viktige tiltak for å øke kjønnsbalansen i ledende stillinger, sier YS-leder Jorunn Berland.

Juryen har registrert at DNB har vært en foregangsvirksomhet når det gjelder såkalt blind rekruttering. Siktemålet er ikke bare å få tak i talenter med kulturell eller etnisk bakgrunn, men også forskjellig fagbakgrunn.

- DNB er den største banken i Norge. Det som skjer i DNB vil derfor bety mye for likestillingsarbeidet i finansnæringen. Ikke minst bidrar DNBs tiltak til økt åpenhet og erkjennelse av at næringen har store utfordringer når det gjelder likestilling, sier YS-lederen.

YS' likestillingspris overrekkes DNB under YS-konferansen onsdag 19. oktober.

 

Fakta om YS' likestillingspris

Statutter:

  • Formålet med prisen er å stimulere til økt innsats i arbeidet for å fremme likestilling og like muligheter for alle.
  • Med likestilling mener vi alle tiltak som virker til å rette opp skjevheter når det gjelder muligheter til samfunnsdeltakelse, utdanning, arbeid og faglig utvikling.
  • Prisen kan gis til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner samt private eller offentlige virksomheter, og både innen- og utenlands.
  • Prismottaker må ha gjort en fortjenestefull innsats innenfor ett eller flere av disse områdene. Det forutsettes at prismottaker har en helhetlig tilnærming til likestilling.

Juryen for YS' likestillingspris består av:
Hans-Erik Skjæggerud (leder), Per Jørgen Halvorsen (AVYO), Else Marie Brodshaug (Delta), Nanna Ringstad (Finansforbundet), Monica Paulsen (Negotia), Lill J. Fischer (Parat) og Claus Jervell (Likestillings- og diskrimineringsombudet).

Tidligere prismottakere
1988: Professor Berit Ås
1989: Kvinnelandslaget i fotball
1990: Folkemusikeren Annbjørg Lien
1991: Forsker Else Skjønsberg
1993: Bjørnar Sellevold, næringssjef i Andøy kommune
1994: «Kvinnebanken» Nettverkskreditt i Lofoten
1995: Biskop Rosemarie Köhn
1996: Fatma Bhanji Jynge, prosjektdirektør i Forsvarets relokalisering Gardermoen
1997: Maria Anna Knothe, leder Center for the Advancement of Women, Warszawa
1998: Brit Fougner, tidligere kontorsjef i Likestillingsrådet m.m.
1999: Fakhra Salimi, leder for MiRA-senteret
2000: Mette Janson, journalist i NRK
2001: Kadra, aktivist i kampen mot kjønnslemlestelse
2002: Oslo kommune (som likestillingsbevisst arbeidsgiver)
2003: Eva Joly, spesialråd i Justisdepartementet
2004: Ingvill Merete Stedøy, faglig leder Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
2005: Skattedirektør Bjarne Hope
2006: Agenda X, senter for ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn
2007: Liv Jessen, leder for Pro Sentret
2008: Ansgar Gabrielsen, tidl. statsråd
2009: Margreth Olin, filmskaper og forfatter
2010: Marion Arntzen og Harald Sundby, drivere av Stensveen ressurssenter og Anette Sagen, skihopper
2011: Amal Aden, forfatter og foredragsholder
2012: Lars Ødegård, tidligere generalsekretær i Norges Handikapforbund
2013: Helga Aune, jurist med doktorgrad i likestillingsrett
2014: Den georgiske fagorganisasjonen GTUC (Georgian Trade Union Confederation) og dens kvinnekomité
2015: Elisabeth Grieg, næringslivsleder og samfunnsdebattant


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as