×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

YS Stat - #jegerstatsansatt-konferansen

Temperaturen steg merkbart under den politiske debatten på #jegerstatsansatt-konferansen da Per Olaf Lundteigen beskyldte Jan Tore Sanner for å lyve under samtalen om de tre f-ene forenkle, fornye og forbedre etter de tre første årene.


Trine Skei Grande (V), Jan Tore Sanner (H), Karin Andersen (SV), Hans-Andreas Limi (Frp) og Per Olaf Lundteigen (Sp) debatterer de tre f-ene forenkle, fornye og forbedre tre år etter. Pål N Arnesen, leder av YS Stat, deltok også og Terje Svabø ledet debatten. Foto: Astrid Hellwig

- Jeg beskylder statsråden for å juge. Det er jo helt opplagt, svarte Per Olaf Lundteigen (Senterpartiet) på Terje Svabøs spørsmål da han kritiserte nærpolitireformen for å være akkurat det motsatte av hva navnet skulle tilsi.

- Om jeg er vant til å bli beskylt for å juge? Av Lundteigen, ja, svarte Jan Tore Sanner (H) da Svabø lot han få svare på beskyldningene. Selv kalte Sanner reformen en desentralisering, og viste til at makten gjennom reformen har blitt flyttet ut til distriktene. Nedleggelsen av alle lensmannskontorene måtte til for å bygge kompetente fagmiljøer ute i distriktene var begrunnelsen hans.

Kommunal- og moderniseringsministeren fikk støtte av Trine Skei Grande (Venstre), som også har jobbet med reformen i kraft av å være regjeringens samarbeidspartner.

- Jeg vil at det skal være eksperter også i de små bygdene. Jeg pleier å si at hvis du skal bli voldtatt, gjør det i Oslo, sa hun. For henne er det ikke nok at politiet skal være til stede i distriktene, de skal ha kompetanse til å møte behovet for kompliserte etterforskningsoppgaver.

Karin Andersen (SV) var mer på linje med Lundteigen og dro frem regjeringens ønske om å splitte opp Hjelpemiddelsentralen og å gi kommunene ansvar for noen av oppgavene som et annet eksempel. Et forslag som møter motstand av brukerne og Folketrygden, som i dag sitter med ansvaret.

- Dette viser en offentlig sektor som ikke er lydhør for brukerne, sa Andersen.

Forenkle, fornye, forbedre – tre år etter
Samtidig var det få i salen som var imot de tre f-ene. De tillitsvalgte ønsker å bidra til forenkling, fornying og forbedring av statlig sektor. Flere understreket samtidig at det er vanskelig å gjennomføre de tre f-ene samtidig som regjeringen også lanserer avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen), der gevinsten hentes ut umiddelbart. Noe som betyr et kutt på 0,8 prosent på budsjettene for 2017.

Like forunderlig var det for de tillitsvalgte å høre at politikerne heller ikke kunne gi et godt svar på hvorfor de ikke tilfører midler til etatene som kan sørge for mer penger inn til statskassen. To ganger ble spørsmålet stilt om hvorfor dette ikke var et alternativ, uten at det kom et klart svar tilbake.

- Det er noen etater som driver inn inntekter, og som med mer ressurser kunne gjort kaka større. Dere svarte ikke ordentlig på spørsmålet til Pål N. Arnesen. Hvorfor vil dere ikke ha kaka større? spurte Inger Helen Jensen, sentralstyremedlem i SkL.

- Jo, jeg vil gjerne ha kaka større, svarte Sanner. For ham er det likevel ikke et alternativ å øke bevilgningene til Skatteetaten. Sanners viste i stedet til samarbeidsprosjektet mellom Skatteetaten, Toll, Politi, NAV og Arbeidstilsynet som har blitt etablert i flere av de større byene. Bekjempelsen av svart økonomi er en god måte å hente inne mer penger på var svaret hans. Et annet er digitaliseringen som allerede gjøres i Skatteetaten.

- Det jeg kan love, er at reformarbeidet kommer til å fortsette, sa han avslutningsvis.

 

Tekst: Astrid Hellwig


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as