×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

YS Stats medbestemmelseskonferanse 2015

Statssekretær i KMD, Kristin Holm Jensen, presenterte regjeringens nye arbeidslivspolitikk på YS Stats medbestemmelseskonferanse 2015. Regjeringen ser behovet for å bli en mer profesjonell og tydelig arbeidsgiver.


Statssekretær i KMD, Kristin Jolm Jensen, på YS Stats medbestemmelseskonferanse 2015

Kristin Holm Jensen, statssekretær i KMD, snakket om behovet for å videreutvikle trepartssamarbeidet i staten. Foto: Astrid Hellwig

- Hvorfor trenger vi en arbeidsgiverpolitikk i offentlig sektor? spurte statssekretæren. Målet er å løfte det politiske nivået over arbeidsgivernivået, gjøre veivalg og prioriteringer tydeligere og å synliggjøre hva staten står for som arbeidsgiver.

Holm Jensen sa at regjeringen ønsker å videreutvikle trepartssamarbeidet da hun presenterte den nye arbeidslivspolitikken, og at fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor fortsatt er det store prosjektet. Holm Jensen la også vekt på forvaltningsverdiene i staten, og at de er opptatt av å være en moderne og attraktiv arbeidsgiver. Målet er å rekruttere, utvikle og beholde arbeidstakere.

SkL var godt representert på YS Stats medbestemmelseskonferanse. Fra venstre bak Imran T. Mahmood, Jenny Paus, Marianne Spangberg og Tove Jacobsen. Fra venstre foran Anne-Kristin Grinden, Hege Sømhovd, Eva Hagland og Kaare S. Sidselrud.

Meningsfull jobb er gullet i staten
- Det som er gullet i å jobbe i staten, er å ha en meningsfylt jobb. Det er vi nødt til å fremheve for å tiltrekke oss riktige folk, sa hun før hun fortsatte.

- Vi har mest medarbeidere med høy kompetanse i staten, over 60 prosent har høyere utdanning. Hvis vi skal tiltrekke oss og beholde denne kompetansen, må staten bli bedre på å gi ansatte noen kompetanseutfordringer. Dette er et nøkkelområde på alle områder i arbeidslivet, også i staten, sa hun. Holm Jensen var samtidig også opptatt av å rekruttere arbeidstakere som ikke kommer like lett inn i arbeidsmarkedet.

- Vi tenker at staten som arbeidsgiver må speile det samfunnet vi lever i, understrekte hun.

- Så er også medvirkning og medbestemmelse en viktig strategi i arbeidsgiverpolitikken vår. Det er viktig at vi har arbeidstakerne med oss. Så er vi ikke alltid enige, men hvordan vi gjennomfører beslutningen, det kan vi bli enige om, sa Holm Jensen avslutningsvis.

Hovedavtalen
Pål N. Arnesen, leder av YS Stat, presenterte arbeidet som YS Stat gjør for å dokumentere og skrive historien om Hovedavtalen. Det ble en rask gjennomgang av de viktigste historiske hendelsene i utviklingen av Hovedavtalen, fra den første gang ble inngått i 1935 og frem til i dag. Hovedavtalen er et viktig fundament i samarbeidet mellom tillitsvalgte, arbeidstakere og arbeidsgiver i staten, og Arnesen hadde noen formanende ord til statsråden.

- Det er ganske viktig at regjeringen selv går foran som et godt eksempel. Vi respekterer politiske beslutninger, men når gjennomføringsfasen også stemples som politisk beslutning, er det ikke lett å være tillitsvalgt, Pål N. Arnesen.

Medbestemmelse, medvirkning og påvirkning
- Vi har medbestemmelsen, begrensningene i medbestemmelsen og medvirkning på arbeidsplassen, de er greie. Så har vi påvirkning. Tillitsvalgte har all mulig rett til å drive påvirkning, sa Arnesen.

- De av dere som er tidlig ute med informasjon ut til tillitsvalgte og ansatte som gjør det mulig å drive påvirkning, får de beste resultatene, fortsatte han.

- Det er en myte at de tillitsvalgte ikke jobber for virksomhetens beste, avsluttet Arnesen sitt innlegg.

Svekket medbestemmelse
At medbestemmelse har blitt svekket de siste ti årene kunne Bitten Nordrik fra AFI Senter for velferds- og arbeidslivsforskning bekrefte. Hun opplever at medbestemmelse praktiseres svært ulikt rundt omkring i bedriftene og at trepartssamarbeidet svekkes fra ulike kanter.

- Den norske samarbeidsmodellen svekkes gjennom internasjonalisering, sa hun. Funn i Norsk Ledelsesbarometer 2015 viser også at ledere oppfatter at deres innflytelse er svekket, både når det gjelder medvirkning og medbestemmelse, og at det skjer gjennom en gradvis overgang der ordningene tømmes for innhold. Samtidig pekte hun på at det er en forestilling om at samarbeidsmodellen virker likt i hele arbeidslivet og at hun hadde ingen problem med å fastslå at dette ikke er tilfelle.

- Jeg tenker at vi må ta innover oss at det er mange ulike oppfatninger om hvordan medbestemmelse utføres og hva vi legger i medbestemmelse, sa hun.

- Mitt budskap er at vi på dette feltet er i ferd å flytte fokus langt vekk fra det som en gang var medbestemmelse og medvirkning, avsluttet hun og refererte til kollega Eivind Falkum uttalelse om at vi i ferd med å bevege oss langt vekk fra det som en gang fungerte godt, nemlig den norske modellen.


Tekst: Astrid Hellwig


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as