×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Koronakrisen – ulike spørsmål om arbeidstid mv.

I disse krisetider skjer det ting så fort at det er vanskelig følge opp og informere videre før det har skjedd endringer igjen. For alle i etaten er intranettet den informasjonskanalen som er mest oppdatert og alle spørsmål skal gå i linja. Lurer du på noe så er det nærmeste leder du skal ta kontakt med. Nedenfor har vi tatt med noen dagsaktuelle punkter om arbeidstid.Sentral avtale regulerer spørsmål om arbeidstid, hviletid og fleksitid i krisetiden vi er i
Partene sentralt i staten har inngått en avtale som regulerer ulike spørsmål om arbeidstid for virksomheter i staten. Det er noe ulike regler for virksomheter generelt og de virksomheter som vurderes som samfunnskritiske. Det viktigste i avtalen er at de har redusert hviletiden, økt grensen for overtid og satt kjernetiden ut av kraft. De sentrale parter presiserer viktigheten av å ha gode prosesser i virksomhetene og at man finner gode løsninger lokalt.
Avtale mellom de sentrale partene i staten med bakgrunn i koronapandemien 2020.

Alternativ arbeidstidsordning er diskutert, men individuelle løsninger så langt
I en situasjon hvor kontorer er stengt og nesten alle jobber hjemmefra (av over 6.500 ansatte er det litt over 100 som er på kontoret, fordelt på 8 lokasjoner), vil det være behov for ulike løsninger hos oss. Spesielt når vi har utfordringer med teknisk kapasitet. Organisasjonene sentralt i etaten har vært i dialog med ledelsen om eventuelt behov for en alternativ arbeidstidsordning, dvs. skift eller turnus. SkL er positiv til slike løsninger i den situasjonen vi nå er i så lenge det er basert på frivillighet. Konklusjonen til ledelsen så langt er at vi ikke har behov for noen generell avtale, men at det eventuelt inngås individuelle avtaler mellom den enkelte ansatte og nærmeste leder innenfor det regelverket vi har (jfr. også endringene nevnt ovenfor). Arbeid vil i hovedsak utføres fra mandag til fredag mellom kl. 06 og kl. 21.  

Føring i tidbank – hjemme med barn
SkL får svært mange spørsmål om hvordan tidbank skal føres i disse hjemmekontortider. Spesielt er spørsmålet knyttet til de som må være hjemme med barn. Det står noe ulikt på intranett avhengig av om man kan jobbe når barna er hjemme eller ikke. Det er bare der hvor man ikke kan kombinere omsorg for barn og arbeid hjemme at man skal bruke «sykt barn-dager» (som for øvrig er doblet i antall dager) eller velferdspermisjon. Det oppleves ugreit å bruke opp kvoten i denne situasjonen. Er du usikker på hva som gjelder deg så ta det opp med din nærmeste leder. SkL regner med at etaten vil se velvillig på tilfeller med sykt barn etter at krisen er over, men vil følge opp dette overfor SKD.  


Kan vi bli beordret til å jobbe for NAV?
Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen har sagt at det kan bli aktuelt å beordre statsansatte til å jobbe for NAV. Den nye koronaloven innebærer at enkelte saker som vanligvis går gjennom Stortinget, nå raskt kan besluttes av regjeringen. Det gjenstår å se om det blir aktuelt på dette området og om det blir aktuelt for vår etat å bidra med ansatte til NAV. Dersom det blir en realitet mener SkL at det i så fall bør baseres på frivillighet.

Nyttige linker i forbindelse med koronakrisen:

https://ys.no/nyheter/samfunnsansvar/koronakrisen/korona-viruset-hvilke-rettigheter-har-du/


https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/koronaviruset-slik-bor-statlige-arbeidsgivere-forholde-seg/ofte-stilte-sporsmal-om-handtering-av-koronavirus

https://arbeidsgiver.difi.no/strategisk-hr-og-ledelse/koronaviruset-slik-bor-statlige-arbeidsgivere-forholde-seg


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as