×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Signerte ny IA-avtale

Partene i arbeidslivet signerte i dag en ny IA-avtale for perioden 2019-2022. Avtalen viderefører samarbeidet om forebygging av sykefravær og frafall fra arbeidslivet.


Foran fra venstre: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland, Ragnhild Lied, leder av Unio, Tor Arne Gangsø, områdedirektør Arbeidsliv i KS, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke og Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Bakerst fra venstre: Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS, Kari Sollien, leder for Akademikerne og LO-leder Hans- Christian Gabrielsen. Foto: Liv Hilde Hansen

- Forhandlingene har vært krevende, og alle partene har måttet bidra for at vi skulle komme i mål. Men dette er en god avtale som styrker IA-arbeidet, og tar oss et skritt videre i riktig retning, sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS.

Avtalen har to hovedmål:

  1. Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.
  2. Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.

Hans-Erik Skjæggerud er fornøyd med at den nye avtalen vektlegger forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
- For oss har det vært viktig at IA-avtalen skal være et godt verktøy ute på arbeidsplassene og at oppmerksomheten rettes mot hvordan de konkrete arbeidsprosessene kan organiseres bedre. Det har vi fått til med denne avtalen, sier han.

- Vi har også sett at utfordringene rundt sykefravær og frafall fordeler seg ulikt. Selv om det har blitt satt et nasjonalt mål på reduksjon i sykefravær, har partene blitt enige om å målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har de største utfordringene og det største potensielt for endring, blant annet gjennom å etablere flere bransjeprogrammer sier han.

YS er også fornøyd med at regjeringen har skrevet under på at det ikke blir foreslått endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden.
- Vi kan gjerne ha en faglig og grundig diskusjon rundt de ulike sidene ved sykelønn og andre ytelser, men denne må være forankret hos partene. Derfor er jeg glad for at regjeringen gir denne garantien, sier Skjæggerud.
Avtalens nedslagsfelt utvides også. I motsetning til i dag, gjøres IA-avtalens virkemidler i prinsippet tilgjengelig for hele arbeidslivet, og ikke bare avtalepartene.

- Et godt IA-arbeid lokalt fordrer samspill mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. Derfor er vi glad for at avtaleteksten presiserer at godt partssamarbeid lokalt er en forutsetning for å lykkes, understreker han. han.
Myndighetene og partene oppfordrer dagens IA-virksomheter til å videreføre ordningen med utvidet egenmelding. Andre arbeidsgivere gis en plikt til å drøfte utvidet rett til egenmelding med sine tillitsvalgte.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as