×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

SkL blir større og sterkere i Skatteetaten - og samarbeidet med Delta kan nå bli til noe mer

I arbeidet med å videreutvikle samarbeidet mellom SkL og Delta er anbefalingen til arbeidsgruppen at SkL går inn i Delta som en selvstendig organisasjon fra januar 2022. Det er SkLs landsmøte som eventuelt vil ta den beslutningen i løpet av 2021. Dersom de sier ja, vil 2022 være et prøveår før en endelig løsning blir fra 2023. 


SkL vil fortsatt være en selvstendig organisasjon, men med et bedre og bredere tilbud til medlemmene. SkL vil også opprettholde, og på sikt øke, sin innflytelse i YS generelt og i tariffoppgjørene spesielt. Leder av SkL vil fortsatt sitte ved forhandlingsbordet i lønns-oppgjørene i staten, og i hovedstyret til YS. Det har vært premissene for at SkL gikk inn i dette samarbeidet.

- Delta og SkL vil kunne dra fordel av hverandres styrker for å oppnå økt felles innflytelse i Skatteetaten. Sammen vil vi gi våre medlemmer i Skatteetaten et enda bedre tilbud enn det de har i dag, sier Deltas forbundsleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

- Det har vært essensielt i denne prosessen at SkL opprettholder, og på sikt øker, sin innflytelse i YS-Systemet generelt og i tariffoppgjørene spesielt. Det ligger det godt til rette for nå, sier SkL-leder Ivar Sømhovd. 

Ønske om å styrke samarbeidet

I forbindelse med overføring av skatteoppkreverne inngikk SkL og Delta i vår en samarbeidsavtale som innebar dobbelt medlemskap i både SkL og Delta for Deltas medlemmer som ble overført fra kommunen til Skatteetaten.

Etter at samarbeidsavtalen ble inngått 7. mai var det et felles ønske om å styrke samarbeidet ytterligere. Det ble derfor satt ned en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til modell for fremtidig samarbeid og utrede muligheten for at SkL på et tidspunkt kunne bli en selvstendig organisasjon i Delta. Arbeidsgruppens anbefaling er at SkL går inn i Delta.

Viktige premisser for SkL

For SkLs sentralstyre og landsstyre som har behandlet disse sakene, har det vært en forutsetning at både innflytelsen og det økonomiske regnestykket svarer seg om vi går inn i Delta. Vi har nå kommet til det punktet at vi ser at forutsetningene ser ut til å bli ivaretatt. SkL vil i prinsippet fungere som i dag med full selvstendighet som en egen organisasjon.

Arbeidsgruppen sier ja til å gå inn i Delta

Arbeidsgruppen leverte sin rapport i midten av september og de konkluderer med å anbefale at SkL går inn som en selvstendig organisasjon i Delta. Det har for arbeidsgruppen vært viktig at de løsningene vi blir enige om, samlet sett vil innebære at SkLs medlemstilbud styrkes og at SkLs medlemmer kan få ta del i fordeler fra både SkL og Delta. Arbeidsgruppen er trygge på at medlemstilbudet vil bli styrket ved å gå inn i Delta.  

Nå skal det forankres

Det er viktig at en så stor organisasjonsmessig endring er godt forankret i organisasjonen. Til nå er det sentralstyret og landsstyret som har vært mest involvert. Nå er det plasstillitsvalgte og medlemmene som skal informeres og involveres, det er viktig med god forankring.

Etter vedtektene i «nye» SkL, dvs. etter 01.01.2019, utgjør de plasstillitsvalgte over halvparten av delegatene på landsmøtet. Det gjør at de vil ha en tydelig og sterk stemme i hva som besluttet på landsmøtet. Desto viktigere er det at dere som medlemmer benytter anledningen til å snakke med den plasstillitsvalgte. Still spørsmål som de eventuelt kan ta med seg videre, eller gi dem synspunkter og tilbakemeldinger som de også kan ta med seg.

Ifølge SkLs vedtekter er det landsmøtet som skal beslutte hvilken tilslutning SkL skal ha til YS. Det er selvfølgelig viktig å følge vedtektene, men det er vel så viktig med god forankring i organisasjonen. Det gjelder tillitsvalgte på alle nivå generelt, men medlemmene spesielt.

Landsmøte og prøveår

SkLs ordinære landsmøte avholdes i november 2021. Det legges opp til et ekstraordinært landsmøte første halvår 2021 slik at beslutningen bekreftes av to etterfølgende landsmøter. Det er ønskelig at det ekstraordinære landsmøtet holdes fysisk, men i lys av pandemien er det usikkert når det eventuelt vil la seg gjøre. Dersom landsmøtet beslutter at SkL skal gå inn i Delta fra 2022, så vil det første året være et prøveår. Det vil være en påfølgende gjensidig evaluering som vil avklare om dette skal bli en endelig løsning fra og med 2023.

Veien videre

Vi har tidligere sendt ut informasjon om samarbeidet med Delta (SkL-info 28-20) og nå følger denne infoen med status så langt. Vi hadde en artikkel om oppstarten av samarbeidet med Delta i SkL Nytt 01-20 og det kommer en fyldig dekning i SkL nytt 03-20 som er under utsending i disse dager. Der kan du lese mer om bakgrunnen for samarbeidet, mer om arbeidet i arbeidsgruppa, samt en kort presentasjon av Delta.

Koronasituasjonen gjør det vanskelig å avholde fysiske møter på kontorene, men det legges opp til webinarer og andre informasjonsaktiviteter for dere medlemmer.Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as