×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Foto: Vetle Daler

Statsoppgjøret: 2000 YS-medlemmer kan bli tatt ut i streik

YS Stat tar ut rundt 2000 medlemmer i streik hvis meklingen senere denne måneden ikke fører fram.


Onsdag sendte YS Stat såkalt områdevarsel til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Varselet er en oversikt over hvilke virksomheter som kan bli berørt ved en eventuell streik. YS Stat vil ta ut om lag 2000 medlemmer blant annet i departementene og underliggende etater som Kystverket, Tolletaten, Statens vegvesen, Kriminalomsorgen og Skatteetaten hvis meklingen ikke fører frem 26. mai.

Meklingen startet formelt 5. mai med et oppstartsmøte hos Riksmekleren, og så lenge meklingen pågår er det bare Riksmekleren som kan uttale seg om selve innholdet i meklingen. YS Stat-leder Pål N. Arnesen sier at han forventer en krevende meklingsinnspurt.
– Men med godt arbeid fra Riksmekleren satser vi på å unngå en konflikt, sier han.

Berørte medlemmer i SkL vil få direkte beskjed dersom de blir tatt ut i streik. Denne beskjed vil bli gitt når navnelister sendes KMD og det vil skje i mot slutten av mai. YS Stats områdevarsel med oversikt over virksomheter der medlemmer kan bli tatt ut i streik:

Arbeids- og sosialdepartementet
Departementet
Arbeids- og velferdsetaten

Barne- og likestillingsdepartementet
Departementet

Finansdepartementet
Departementet
Tolletaten

Skatteetaten 


Forsvarsdepartementet
Departementet
Forsvarsbygg

Helse- og omsorgsdepartementet
Departementet
Folkehelseinstituttet

Justis- og beredskapsdepartementet
Departementet
Kriminalomsorgen

Politietaten
Domstolene
Statsadvokatembetene
Sivilforsvaret
Jordskifteretten

Klima- og miljødepartementet
Departementet
Meteorologisk institutt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Departementet
Statsbygg
Statsforvalterens fellestjenester

Kulturdepartementet
Departementet
Arkivverket / Statsarkivene

Kunnskapsdepartementet
Departementet
Norges Handelshøyskole Bergen
Høgskolen på Vestlandet Bergen
Universitetet i Bergen
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Landbruks- og matdepartementet
Departementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Departementet
Sjøfartsdirektoratet
Havforskningsinstituttet
Fiskeridirektoratet
Mattilsynet
Fiskeridirektoratet

Olje- og energidepartementet
Departementet

Samferdselsdepartementet
Departementet
Vegdirektoratet / Statens Vegvesen
Kystverket / lostjenesten

Utenriksdepartementet
Departementet


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as