×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

SkLs organisering i Skatteetaten

Kortere vei til toppen og mer fokus på de tillitsvalgte er det som kjennetegner ettnivå-modellen.


 

Når Skatteetaten skulle gå bort fra en geografisk organisering og over på landsdekkende funksjoner, var det åpenbart at også SkL måtte endre sin struktur. SkLs tillitsvalgte må følge etatens struktur, og da ville det ikke ha noen hensikt å fortsette med geografiske avdelinger.

En fremtidsrettet modell
Det har blitt jobbet med SkLs organisering i lang tid før landsmøtet, og de fire ulike alternativene vi startet med for to år siden, ble én modell til slutt. Ettnivå-modellen ble enstemmig vedtatt på landsmøtet i oktober 2018. Modellen er tilpasset etatens nye organisering, den er også uavhengig av hvordan arbeidsgiver organiserer seg i fremtiden.

Kortere vei til toppen
Vi i SkL har alltid hatt som mål at det skal være kort vei til toppen. Med den nye modellen blir veien enda kortere. Vi vil ikke lenger ha avdelingene som et mellomledd mellom medlemmet og sentralt. På kontornivå vil den plasstillitsvalgte være din nærmeste SkL-kontakt, men du som medlem kan også ta direkte kontakt med en av de hovedtillitsvalgte eller SkL sentralt.

Mer fokus på tillitsvalgte
Siden vi ikke har avdelinger lenger, vil de tillitsvalgtes rolle få en mye større betydning. De hovedtillitsvalgte, sammen med sentralstyret, utgjør nå landsstyret som er SkLs høyeste myndighet i landsmøteperioden. Tidligere var det representanter fra avdelingene som hadde den rollen. På landsmøtet utgjør nå de plasstillitsvalgte en stor andel av delegatene, i tillegg til de hovedtillitsvalgte og sentralstyret. Tidligere var det avdelingene som oppnevnte delegater. På denne måten får tillitsvalgtrollen en formell funksjon, ivaretar demokrati på lavere nivå enn sentralstyret, samtidig som den også ivaretar geografiske hensyn. Sentralstyret har en arbeidsplan forankret i strategidokumentet vedtatt på landsmøtet. Oppfølging av denne er tema på landsstyremøtet som avholdes to ganger i året.

Forenkling og effektivisering
I ettnivå-modellen vil all økonomi samles ett sted. Det vil gjøre det lettere å prioritere mellom behovene som til enhver tid oppstår, samtidig som tilbudet til medlemmene opprettholdes. Modellen gir også bedre muligheter for å prioritere det som til enhver tid er viktig for organisasjonen. Et årlig rammebudsjett behandles i landsstyremøtet, hvor sentralstyret og hovedtillitsvalgte med vara er delegater. Ved å ikke ha syv avdelinger med egne styrer og administrative oppgaver, sparer vi inn både på økonomi og ressurser for øvrig. En del oppgaver blir sentralisert, mens andre blir delegert til hovedtillitsvalgte med vara.

Hovedtillitsvalgte, avdelingstillitsvalgte og plasstillitsvalgte
Som vedtatt på landsmøtet var det sentralstyret som første gang skulle oppnevne hovedtillitsvalgte og avdelingstillitsvalgte. For senere år velges de av medlemmene i den enkelte enhet. Plasstillitsvalgte velges av medlemmene ute på det enkelte kontor. Vi er fortsatt ikke helt i mål med å få alle på plass, men de vil være på plass med det første. En oversikt over hvilke tillitsvalgte vi har hvor, finner du i menyen til høyre under Om oss og Hoved- og avdelingstillitsvalgte Nye Skatt og Plasstillitsvalgte.

Organisatoriske styringslinjer og tillitsvalgtdialog med arbeidsgiver


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as