×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

YS krever at krisepakken forsterkes

Regjeringen har varslet fremleggelse av en ny økonomisk krisepakke på fredag. I et brev til regjeringen har YS fremmet konkrete krav til denne pakken.


Vi har nå den høyeste ledigheten siden 30-tallet og store deler av næringslivet ligger brakk. Det viktigste nå er å forlenge og forsterke tiltakspakken for å unngå de verste konsekvensene for arbeidsfolk og bedrifter, sier 1. nestleder i YS, Hans-Erik Skjæggerud.

YS ber regjeringen om å forlenge tiltakene rettet mot arbeidstakere.

-20-dagersperioden med full lønn under permittering må forlenges til krisen er over. Perioden med omsorgspenger må også forlenges til skoler og barnehager åpner igjen, sier han.

- Om ikke det skjer vil konsekvensene av denne krisen først og fremst bæres av arbeidstakerne, og det er ikke akseptabelt, særlig når vi ser at denne situasjonen kan bli langvarig. Dette er en økonomisk dugnad der vi må fordele byrden til de som rammes hardest på hele fellesskapet, sier Skjæggerud.

YS-nestlederen er fornøyd med de overordnede tiltakene som allerede er innført gjennom lånegarantier, statlig obligasjonsfond og utsettelser og kutt i skatter og avgifter, men etterlyser målrettede tiltak mot spesielt utsatte bransjer.

-Vi er avhengig av å ha et levedyktig næringsliv og trygge arbeidsplasser når denne krisen er over. For de mest utsatte bedriftene i blant annet reiseliv, service og mat og drikke hjelper ikke lån eller redusert avgift. Disse må vi hjelpe med andre tiltak, sier han.

YS ber regjeringen innføre disse tiltakene:

  • Bedrifter med direkte næringsforbud bør få faste kostnader kompensert i den perioden næringsforbudet gjelder. 

·     

  • Det bør vurderes innført (søknadsbaserte) tilskuddsordninger for andre hardt rammede bransjer. 

·        

  • De statlige lånegarantiene til små- og mellomstore bedrifter bør gjelde lån
     med lengre løpetid enn tre år i de mest utsatte bransjene.

·        

  • Ytterligere likviditetstiltak, gjennom ytterligere, midlertidige kutt i arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, og andre avgifter bør vurderes overfor de mest utsatte bransjene

-Dette er helt nødvendige tiltak for at vi skal unngå at hele næringer går konkurs, sier Skjæggerud.

YS tar også til orde for øke satsingen på kompetansehevende tiltak for de som er permittert

- Vi ser at krisetiden for mange bransjer kan bli langvarig. Myndighetene, utdanningsinstitusjonene og bedriftene må, i samarbeid med de ansatte, å øke satsingen på kompetansehevende tiltak blant ansatte i bransjer som nå midlertidig ligger brakk. Da vil vi komme raskere tilbake etter krisen.

- Derfor må åpnes det åpnes for at ansatte deltar på opplæringstiltak (helt eller delvis) bekostet av det offentlige mens de er permittert. Om ledigheten nå blir høy og langvarig bør arbeidsledige få mulighet til omskolering, etter- og videreutdanning mens de mottar dagpenger, sier Skjæggerud.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as