×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

- Fornuftig balanse mellom arbeidslinje og uførestønad

YS mener Regjeringen tar sikte på en fornuftig balanse mellom arbeidslinja og størrelsen og innretningen på uførestønaden. - Det er viktig at uføregraden opprettholdes uavhengig av inntekt i tillegg til uførestønaden. Nivået på uføreytelsen legges på 66 prosent av den inntekten en hadde de siste årene før en ble ufør. Dette er tilfredsstillende, sier YS-lederen.


Foto: Erik Norrud

- YS har vært opptatt av at overgangen fra uføreytelse til alderspensjon ikke gir en sterk nedgang i utbetalingen for den enkelte. Levealdersjusteringen av alderspensjonen for uføre blir lavere enn for arbeidsføre. Uføre har ikke samme mulighet som arbeidsføre til å jobbe lenger for å motvirke effekten av levealdersjusteringen, forklarer YS-leder Tore Eugen Kvalheim.
 
Hovedelementene i den nye uførestønaden er:

 • Det innføres et fribeløp på 30 000 kroner. Dette tilsvarer 40 prosent av grunnbeløpet i Folketrygden (G) og gjelder lønnsinntekt en kan ha uavkortet ved siden av stønaden. Inntekt utover dette avkortes med rundt 35 prosent. For eksempel vil en lønnsinntekt ved siden av uførestønaden på 130 000 kroner gi avkorting i uføreytelsen på rundt 33 000 kroner.
   
 • Uførestønaden beregnes som 66 prosent av tidligere inntekt, inntil 6 ganger G. Inntekstgrunnlaget beregnes ut fra gjennomsnittlig inntekt de tre beste av de fem siste årene før uføretidspunktet.
   
 • Uførestønaden skal reguleres i samsvar med økningen i grunnbeløpet i Folketrygden og skattlegges som lønn. Bruttoytelsene økes i forhold til dagens uførepensjon for å kompensere for økt skatt.
   
 • Alderspensjon for uføre fastsettes ved 67 års alder. Opptjeningen av pensjonsrettigheter stoppes imidlertid ved fylte 62 år.
   
 • Barnetillegget beholdes. Dette ligger på rundt 30 000 kroner for hvert barn under 18 år som ikke har egen inntekt.
   
 • Regelverket for unge uføre beholdes uten store endringer.
   
 • Endringene i uførestønaden innføres fra 2015. Det blir overgangsordninger for de som allerede er uføre i 2015.


For mer informasjon kontakt:
YS-leder Tore Eugen Kvalheim, tlf: 92 42 57 88
Politisk rådgiver Marit Momrak Wright, tlf. 91 88 11 92


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as