×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Småkontor på dagsorden for SkLs tillitsvalgte

Nedlegging av små skattekontor var tema på samlingen for regionale tillitsvalgte i SkL torsdag 18. august. Prosessen ute i regionene er i full gang og ulike spørsmål og problemstillinger ble tatt opp. Ikke minst var mulighetene for de som er berørt et viktig tema.


Ledelsen i SkL, regiontillitsvalgte og avdelingsledere var samlet for å diskutere nedleggelse av små skattekontor.

Kriterier for unntak
I denne prosessen har det vært viktig for SkL sentralt å påvirke kriteriene for hvike kontorer som ikke skal legges ned. Dette følges opp i den videre diskusjonen lokalt. En gjennomgang av situasjonen i alle regioner ble foretatt, også med hensyn til om noen kontorer burde oppbemannes. Det er helt klart at noen steder vil nedlegging bli svært problematisk.

Konsekvenser for de berørte
Omstillingsavtalen omhandler både prinsipper for omorganiseringen, prosedyrer overfor de ansatte og virkemidler som kan brukes. Det er likevel en del usikkerhet hos de som er berørt. Det er arbeidsgiver som til syvende og siste bestemmer hvilke virkemidler som blir innvilget.

Skatteetaten har for øvrig en personal- og organisasjonspolitikk som åpner for tiltak ut over omstillingsavtalen. Her ligger det mange muligheter som kan lette gjennomføringen av omorganiseringen. For ansatte som blir berørt skal det ved bruk av individuelle løsninger bl.a. vurderes fjernarbeidsplasser. I slike tilfeller kan en overføring til andre enheter i etaten som f.eks. Skatteopplysningen være en mulighet. I hvilken grad det vil la seg gjøre vil den videre prosess avklare. Vi mener etaten helt klart er tjent med å være positive til slike løsninger.

Videre prosess
Regionene er midt opp i prosessen med refleksjonssamtaler med de som er berørt. Møter i de regionale arbeidsgruppene vil så følge fortløpende. Regionene har frist til primo oktober med å gi tilbakemelding til SKD. Det vil her være viktig at SkLs synspunkter kommer fram dersom vi er uenig i ledelsens forslag. Drøftingen med organisasjonene sentralt er berammet til 20. oktober.

SkLs leder Ragnar Grina og regiontillitsvalgt i nord Vigdis Hanssen ser på kartet. Spesielt i de nordligste områdene vil det bli svært lang avstand mellom skattekontorene dersom alle småkontor blir lagt ned.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as