×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Nyhetsarkiv 2012

God jul og godt nytt år

SkL ønsker alle sine medlemmer og forbindelser en rikitig god jul og et godt nytt år.

YS’ sjeføkonom Helle Stensbak skal delta i nytt Holdenutvalg

YS’ sjeføkonom Helle Stensbak skal delta i den nye Holdenutvalget, sammen med eksperter fra de andre hovedorganisasjonene. Utvalget skal vurdere hvordan lønnsdannelsen fungerer. - Vi hadde forventninger til at YS’ sjeføkonom kom med i utvalget. Stensbak er respektert i fagmiljøet, og vil representere våre interesser på en god måte, sier YS-lederen.

YS’ hovedsatsningsområder for neste år

Representantskapet i YS vedtok i går «Synlighet, vekst og politisk slagkraft» og «Næringspolitikk og verdiskaping» som hovedsatsingsområder for 2013. Begge hovedsatsingsområdene er en videreføring fra 2012.


SkL søker Informasjonsrådgiver

SkL annonserer for tiden, bla på Finn.no, etter en informasjonsrådgiver til sekretariatet i Lakkegata. Det har i lengre tid vært et ønske å få styrket kommnuikasjonskompetansen og dermed viderutvikle SkLs informasjonskanaler. Stillingsannonsen kan leses ved å trykke "les mer" 

Konferanse grønt arbeidsliv

YS, Unio og Akademikerne inviterer til klimakonferanse 21. november. Miljøvernminister Solhjell deltar i debatten om hvordan skape et grønt atbeidsliv.

Stavland valgt til ny leder av SkL

Per Magnar Stavland ble valgt til leder og Ivar Sømhovd til nestleder på SkLs landsmøte i dag.

For første gang som noen kan huske ble det ikke fremmet noen benkeforslag til valgkomiteens forslag.


Nytt strategidokument vedtatt

SkLs landsmøte vedtok nytt strategidokument for 2013-2015. SkL har nå fått en visjon; SkL skal være den ledende fagforeningen i Skatteetaten. Videre ble det vedtatt styringsmål under områdene Innflytelse, Kompetanse, Lønn, Arbeidsmiljø og Organisasjonsutvikling.

Landsmøtet er i gang

SkLs landsmøte ble formelt åpnet av leder Ragnar Grina. Han la vekt på Skatteetatens utfordringer, medbestemmelse og SkLs medlemsutvikling i sin åpningstale. Valgkomiteens kandidater til sentralstyret presenterte seg selv.

Prioriterte tiltak 2013 vedtatt av landsstyret

I forkant av landsmøtet arrangeres det landsstyremøte som består av tre representanter fra hver avdeling og sentralstyret. En av de viktige sakene som ble vedtatt på dagens møte er prioriterte tiltak for 2013.


SkLs landsmøte snart i gang

SkLs 21. ordinære landsmøte går av stabelen den 23.-25. oktober i Molde. SkLs veivalg for kommende periode vil bli staket ut med bl.a. nytt strategidokument, endring av vedtekter og ikke minst valg av nytt sentralstyre.

Gratispassasjerene blir flere

Bedre lønn og arbeidsbetingelser kommer ikke av seg selv. Ferske tall fra YS Arbeidslivsbarometer viser at gratispassasjerene blir flere.

Ambassadesaken - krevende for Skatteetaten

- Ambassadesaken har vært krevende for både etaten og tjenestemannsorganisasjonene, men jeg er glad for at Skattedirektoratet har gått ut med ytterligere opplysninger. Det sier SkLs avtroppende leder, Ragnar Grina, som fortsatt er spørrende til at politiets henleggelse ikke ble anket.


Uheldig om skatteamnesti

Ifølge medieoppslag de siste dagene er det gitt skatteamnesti til en rekke polititopper som har jobbet svart for den amerikanske ambassaden. - Dersom dette medfører riktighet er det uheldig for Skatteetatens omdømme i befolkningen, sier SkLs leder Ragnar Grina til TV 2.

Ung og tillitsvalgt

To av ti under 30 år sier et absolutt ja til å påta seg tillitsverv, viser Arbeidslivsbarometeret. - Gode nyheter, mener Kaleem Ahmed, leder av YS Ung.

Ledere mangler kunnskap om de tillitsvalgtes rolle

25 prosent av de tillitsvalgte mener ledelsens holdninger til de tillitsvalgte er problematisk, viser YS Arbeidslivsbarometer. - Mange ledere mangler grunnleggende kunnskaper om hovedavtalen og de tillitsvalgtes rolle i bedriften, sa Erik Kollerud, nestleder i YS-forbundet Delta, under en paneldebatt på YS-konferansen.


Sjarmerte YS-konferansen

YS er en viktig stemme i samfunnsdebatten, sa statsministeren på YS-konferansen og snakket seg varm om den norske velferdsmodellen. Her ser vi statsministeren med bl.a. SkLs Kaleem Ahmed, leder av YS Ung. 

En sikker jobb viktigere enn før viser Arbeidslivsbarometeret

96 prosent av arbeidstakerne som er intervjuet i YS Arbeidslivsbarometer for 2012 oppgir at en sikker jobb er svært viktig, eller viktig for dem. Selv om det går godt her hjemme, viser dette at norske arbeidstakere forstår at også vi kan være utsatt.

- Nesten ekstatisk glad

- Jeg er nesten ekstatisk glad for at dere setter fokus på funksjonshemmedes likestillingskamp, sa Ødegård da han ble tildelt YS’ likestillingspris.


YS-lederen: - God innretning i statsbudsjettet 2013

- Bruken av oljepenger er blitt et høyt beløp, selv om prosentsatsen er lav. Det er viktig at politikerne ivaretar hensynet til sunnheten i norsk økonomi, slik at vi kan opprettholde et høyt sysselsettingsnivå, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Svein Kristensen fortsetter som skattedirektør enda et år

Finansdepartementet har bedt skattedirektøren fortsette fram til neste høst selv om åremålet går ut i januar.

- Det hadde vært riktig med et skifte nå sier SkLs leder Ragnar Grina i en kommentar, men gratulerer likevel Svein med et nytt år i sjefsstolen.

Rekordlavt sykefravær

Sykefraværet er nå nede på seks prosent, viser tall fra SSB. Det er fjerde gang på rad sykefraværet synker, og det laveste i IA-avtalens levetid.


Stavland innstilt som ny leder i SkL

SkLs landsmøte går av stabelen i slutten av oktober og valgkomiteen har avgitt sin innstilling. Som leder foreslås sittende nestleder Per Magnar Stavland og som nestleder foreslås sentralstyremedlem Ivar Sømhovd, begge fra Skatt øst.

Stoltenberg nedsetter nytt utvalg som skal se på lønnsdannelsen

Tirsdag ble det klart at statsminister Jens Stoltenberg vil nedsette et nytt Holdenutvalg for å gå gjennom lønnsdannelsen.

Lønn på dagsorden i SkLs avdelinger

Det er stor aktivitet i SkLs avdelinger for tiden på området lønn, i forkant av de kommende lokale forhandlinger. Samtlige avdelinger har hatt enten kurs eller annen opplæring/informasjon for sine tillitsvalgte. Her er lønnsutvalgene til SkL Nord og SkL Midt-Norge under deres felleskurs nylig.


Rikslønnsnemndas kjennelse: Unio fikk ikke mer

Unio streiket som kjent lenger enn YS Stat og LO Stat, men fikk ikke bedre uttelling i Rikslønnsnemnda. I tillegg blir lønnsforhøyelsen gjeldende først fra 8. juni og ikke fra 1. mai som for de øvrige. 

Klar og tydelig tale fra 22. juli-kommisjonen

Ut fra 22. juli-kommisjonens rapport er det beklagelig å kunne fastslå at de tilsattes sikkerhet i regjeringskvartalet kunne og burde vært ivaretatt på en bedre måte, sier YS leder Tore Eugen Kvalheim.

Alt om ferieloven

Hvor lang ferie har du krav på? Og når skal ferien avvikles? YS' advokat Ørnulf Kastet gir deg svar på både disse og andre spørsmål om ferieloven.


Utbetaling av streikebidrag

SkL beklager at ikke alle som har sendt inn streikebidragsskjema har mottatt pengene i dag. Vi har vært i kontakt med banken og med YS og det viser seg at det har vært en feil med overføring av pengene fra YS. Banken har en kjøring kl 1200 i dag og vi skal sørge for at alle utbetalinger av streikebidrag blir betalt ut av vår konto da og skal være på deres konto senest i morgen .

Vi beklager det inntrufne og håper det ikke har skapt problem for noen.

SkL ønsker god sommer

Sentralstyret i SkL ønsker alle medlemmer en riktig god sommer.

Sekretariatet blir bemannet i hele ferien på tlf. 21 01 36 98 og på post@skl.no.

YS deltok i paraden under årets Skeive dager

Paraden hadde rekordstor oppslutning i år; hele 12.000 var med og gikk fra Grønland til Studenterlunden. Titusener så på fra fortauene langs ruten. YS deltok med en gruppe på ca 25 skeive og streite i alle aldre.


Nytt nr. av SkL Nytt

Siste nummer av SkL Nytt er under utsending. Naturlig nok er streiken et dominerende tema. Her er den elektroniske varianten av bladet.

Streiken og status - oppdateres

Staus for streiken, hovedgrunnen til streiken, streikehåndbok og annen info ligger her, klikk på "Les mer". Vi oppdaterer denne siden kontinuerlig slik at status til enhver tid reflekteres.

Siste nytt er at partene hadde møte i går kveld fra ca 20.00. Frivillig mekling startet kl.09.00, og de holder fortsatt på. Streiken fortsetter. 


Oppdatert 01.06.12 - kl 13.00.

YS Stat har sagt ja til årets lønnsoppgjør

Fredag ble resultatet av uravstemningen blant YS Stats medlemmer klart. 50 prosent har stemt. Av disse har 90 prosent sagt ja til resultatet som foreligger i årets lønnsoppgjør. - Jeg er fornøyd med at så mange har stemt ja. Dette viser at medlemmene våre er enige i at det lønte seg å streike, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.


YS' sjeføkonom med kronikk om frontfaget: Frontfaget som fasit

- Frontfaget bør være fasit, og likninger med flere ukjente er ikke et problem, men et verktøy, skriver YS' sjeføkonom, Helle Stensbak i en kronikk.

Utbetaling av streikebidrag, skjema m.m

Gå inn på denne siden for skjema som fylles ut og ny A-tabell. Det er åpenbart kun de som har vært uttatt i streik som skal gjøre dette. I tillegg har det blitt sendt ut mail. Husk at mailadressen dere skal bruke når dere returnerer til oss er streikebidrag@skl.no
Ang. tabelltrekk er det en liten oppskrift inne på denne siden.

Nye dokumenter som resultat av streiken

Etter streiken er nå hovedtariffavtalen oppdatert med ny versjon fra 2012 til  2014. A-tabellen, nye lønnsplaner samt vedlegg til riksmeklerens møtebok. 


Nettmøte mandag kl. 11-13

Mandag 4. juni fra klokken 11.00 og frem til klokken 13.00 stiller ledelsen i YS Stat til nettmøte på www.ys.no om resultatet av tariffoppgjøret.

SkLs leder takker alle medlemmer

Streiken ble avsluttet lørdag morgen etter å ha vart i 8 dager. SkLs leder har sett tilbake på siste uken og har gjort seg noen tanker som han ønsker å videreformidle til medlemmene.

Streiken avblåst - Det lønte seg å streike!

YS Stat har oppnådd en økonomisk ramme på omlag 4,1%. Det innebærer et generelt tillegg på minimum 12.000,- per år til alle, noe som sikrer alle økt kjøpekraft. - Det er et godt resultat for YS Stats medlemmer. Det er betydelig bedre enn det tilbudet staten ga os for en uke siden, og som presset oss ut i en storstreik, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.


Streiken fortsetter

Streiken i YS Stat fortsetter for fullt også i morgen, fredag 1. juni. - Parallelt med at vi fortsatt er i konflikt, går YS Stat i frivillig mekling fra klokken 09.00 fredag, opplyser Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Hvordan kan streiken bli avblåst?

Mange lurer på hva som skjer videre, om det er fremdrift, om det i det hele tatt er kontakt mellom partene – og ikke minst hva er de forskjellige scenarioene for løsning. Dette er ikke lett å si noe særlig om, ikke alt skal ut i det offentlige heller, men vi vil forsøke oss på noen betraktninger rundt dette.

Streikemarkeringer

Her finner du en oversikt over streikearrangement/markeringer i landet, arrangert av YS.


Streikemarkering i Oslo og Bergen

Det vil være streikemarkeringer både i Oslo og i Bergen onsdag 30. mai. I Bergen blir markeringen på Bergen trafikkstasjon i Fyllingsdalen kl 0815. Her vil 1. nestleder i YS Stat Anne Henriksen, leder av STAFO Ingerid Bjercke og nestleder i Parat Vegard Einan holde appeller.

SkL-info 15-12, med oversikt over alle SkLere i streik

Her ligger SkL-info 15-12 enkelst mulig tilgjengelig for dere som er ute i streik, og dere som ikke er i streik. Bla. inneholder infoen en liste over kontor hvor SkL streiker og antall streikende pr. kontor.
Ifht innholdet om medbestemmelse skal det presiseres at ingen møter etter hovedavtalen eller hovedavtalen skal finne sted, herunder arbeid med lokale lønnspolitikker. AMU møter kan holdes, men streikende medlemmer har likevel ikke lov til å møte på noen møter. Deres varaer har da heller ikke anledning til å steppe inn, det vil være streikbryteri.

Spørsmål og svar så langt

Det er noen spørsmål som har gått igjen blant våre streikende medlemmer fram til nå. Her følger spørsmål og svar på de vanligste spørsmålene. For øvrig viser vi til streikehåndboka, info-skriv til de som er tatt ut og de som ikke er tatt ut i streik. Disse finner du i nyhetssaken nedenfor; Tariffoppgjøret 2012.


SkL-ere i streik over hele landet

Vi opplever stor streikevilje og godt streikehumør blant våre medlemmer. Takk til alle våre streikevakter for innsatsen så langt! Her ser vi streikevaktene på Hamar i aksjon på fredag.

YS-lederen langer ut mot Akademikerne

YS-leder Tore Eugen Kvalheim mener Akademikerne opptrer usolidarisk når de fortsetter meklingen.

Les artikkelen i Aftenbladet.no.

YS Stat varsler opptrapping av streiken fra 30. mai

Arendal fengsel, avdeling Evje, tømmes. Full stans i all lostjeneste. Nytt førerkort? Glem det! Dette blir noen av konsekvensene når YS Stat trapper opp streiken fra arbeidstidens begynnelse onsdag 30. mai. - Vi ønsker primært å ramme staten som arbeidsgiver, men kan ikke unngå at tredjepart også blir berørt, sier Arnesen.


Beretningen om et varslet brudd

YS Stat er i streik for første gang på 28 år. Mens privat sektor har tatt ut gevinsten av en god norsk økonomi, ble de ansatte i staten tilbudt en rødgrønn sparepakke

Hvorfor streiker stat og kommune?

-Streik nå igjen? tenker kanskje folk flest. -Eier ikke folk i offentlig sektor magemål? Skjønner de ikke at det er vi skattebetalere som forsørger dem?

Stor streikemarkering: - Det er ingen skam å snu, Jens!

Flere hundre YS-medlemmer markerte torsdag formiddag den pågående konflikten i stat og kommune utenfor Skatt Østs lokaler i Oslo. - Det er opp til Regjeringen å komme oss i møte. Det er ingen skam å snu Jens, sa YS-leder Tore Eugen Kvalheim i sin appell til de streikende.


Stor oppslutning om streikearrangement

Mange SkL-medlemmer hadde møtt opp da YS-ledelsen holdt appell foran Skatt øst Oslo i går.

YS Stat tar ut 1 300 medlemmer i streik

Nærmere tre timer etter at meklingsfristen utløp ble det klart at partene i staten ikke klarte å komme fram til en løsning. Det blir derfor streik blant 1 300 medlemmer i YS Stat fra torsdag morgen. - Staten har ikke vist vilje til å komme oss i møte på våre krav, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

Mekler på overtid

Fristen gikk ut ved midnatt onsdag, men partene i lønnsoppgjøret for stat og kommune er fortsatt ikke ferdige med meklingen. – Vi holder på og vi holder på til over midnatt. Hvor lenge etter midnatt vet jeg ikke, sier Riksmekler Kari Gjesteby til NRK.


Meklingsfristen for stat og kommune går ut ved midnatt

Ved midnatt går meklingsfristen ut for i underkant av 30 tusen YS-medlemmer i staten. – Vi jobber i retning av utløpstiden, men partene pleier å akseptere det dersom vi har behov for å fortsette utover fristen, sa riksmekler Kari Gjesteby til NRK ved 19-tiden i kveld.

YS Stat varsler streik i Skatteetaten fra 24. mai

Forbundene i YS Stat har meldt streikeuttak for ca. 1 500 medlemmer fra arbeidstidens begynnelse 24. mai. Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø vil bli hardest rammet. Politi og fengsel, Tollvesenet, Skatteetaten, Lostjenesten, universitet og høyskoler er blant virksomheter som vil bli omfattet av en eventuell konflikt.

Tariffoppgjøret: Feil i mediene om kravene i statlig sektor

VG har gått gjennom kravene fra YS Stat, LO Stat og Unios til årets hovedtariffoppgjør for å finne ut hvor mange flere «fridager» vi krever. Resultatet er blitt ganske forvirrende. Vi i YS Stat, LO Stat og Unio har behov for å klargjøre hva vi egentlig har krevd, sier Pål n. Arnesen, leder for YS Stat.


Tariffoppgjøret: YS, LO og Unio har brutt forhandlingene i Staten

- Når staten viser så liten fohandlingsvilje, får de det som de vil: Vi møtes hos Riksmekleren, sier forhandlingslederne i YS Stat, LO Stat og Unio: Pål N. Arnesen,Tone Rønoldtangen og Arne Johannessen i en felles pressemelding. Torsdag formiddag brøt de forhandlingene med Staten.

Krever reallønnsvekst

Torsdag leverte YS Stat, LO Stat og Unio likelydende krav i årets tariffoppgjør. De tre organisasjonene krever reallønnsvekst for alle.

SkL-konferansen 2012 i gang med kongen til stede

SkL-konferansen 2012 avholdes på Hotell Q33 i Oslo 27 - 29. mars. Konferansen er en av de to viktigste arrangementene til SkL og deltagerne er i hovedsak avdelings- og regionale tillitsvalgte. Åpningen av konferansen fikk et mer høytidelig preg da også kongen hadde et ærend på hotellet på samme tid.

SkL Ung på konferanse i Dublin

Til sammen 26 deltakere var på SkL Ungs konferanse i Dublin 18.-21. mars. Skatteetatens strategier og etatens vei videre var tema, i tillegg til lønn, hvordan det er å være tillitsvalgt og informasjon om SkL.

Årets verver 2011

Alexandra Danielsen fra Skatt nord, Harstad, ble den som vervet flest medlemmer i 2011. Her overrekker SkLs leder, Ragnar Grina, et gavekort på kr 5.000. Vi gratulerer!

Nytt styre i SkL Nord

SkL Nord arrangerte sin årskonferanse på København-fergen 12.-14. mars sammen med SkL Midt-Norge. Bortsett fra separate årsmøter hadde de felles program. Regiondirektører, lønn, arbeidsmiljø og aktuelle saker var på programmet.


Nytt styre i SkL Midt-Norge

SkL Midt-Norge arrangerte sin årskonferanse på København-fergen 12.-14. mars sammen med SkL Nord. Regiondirektørene fra øst, midt og nord deltok på dag 1 med hver sine tema og med god dialog med forsamlingen. Lønn, arbeidsmiljø, aktuelle saker og ulike gruppearbeid var også på programmet.  

- Bra at Norges Bank tar hensyn til sysselsettingen

Onsdag besluttet hovedstyret i Norges Banks å redusere styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,5 prosent. - Det er bra at Sentralbanken tar hensyn til sysselsettingssituasjonen, når den beslutter nivået på styringsrenten, sier YS’ sjeføkonom, Helle Stensbak.

Nytt styre i SkL sør

SkL sør arrangerte sin årskonferanse i Sandefjord 6.-7. mars. Etatens utvikling, personalpolitikk og en relasjonshøvding sto på dagsorden. Nytt styre i avdelingen ble også valgt.


Nytt styre i SkL vest

SkL vest arrangerte årskonferanse 4.-6. mars på Kiel-fergen sammen med SkL øst. Det var en fin konferanse hvor det bl.a. ble valgt nytt styre.

Nytt styre i SkL øst

SkL øst arrangerte årskonferanse 4.-6. mars på Kiel-fergen sammen med SkL vest. Det var en fin konferanse hvor det bl.a. ble valgt nytt styre.

YS til lønnsoppgjøret 2012: - Rom for reallønnsøkning for alle

- Årets lønnsoppgjør blir et fornuftig oppgjør, men må ha rom for reallønnsøkning for alle, mener YS-leder Tore Eugen Kvalheim. YS avholdt sin inntektspolitiske konferanse i går, 1. mars.


YS-lederen om de økonomiske utfordringene i 2012

- Vårens lønnsoppgjør vil bli utfordrende, med tanke på den internasjonale krisen og faren for økt arbeidsledighet også i Norge, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim. I februar vedtar YS sine inntektspolitiske retningslinjer for årets hovedoppgjør.

Mer kommunikasjon for SkL-medlemmer

SkLs kommunikasjonskurs er svært populære og et ekstra kurs ble satt opp for å redusere ventelisten. 20 SkLere var samlet til kommunikasjonskurset på Q33 i Oslo 20.-21. februar. 

YS med innlegg i likelønnsdebatten: Mor syr - far ler

Når kvinner produserer barn bidrar de betydelig til norsk økonomi. Den jobben bør både partene i lønnsoppgjøret og regjeringen verdsette. For velstandens skyld må likelønn bli ett av hovedkravene under vårens lønnsoppgjør, skriver Helles Stensbak, YS’ sjeføkonom og Kristine Sandvik, seniorrådgiver i YS i denne kronikken.

Høy vekst i lederlønninger

Veksten i lederlønningene har for noen grupper vært betydelig høyere enn for lønnstakerne. - Dette godtar vi ikke, sier YS-lederen.

YS: Ja til likebehandlingsprinsippet, nei til vikarbyrådirektivet

Med bakgrunn i usikkerheten rundt vikarbyrådirektivet har YS sentralstyre i dag vedtatt å anbefale regjeringen å reservere seg mot direktivet. - Regjeringens vurderinger synes å være godt fundert. Likevel er det skapt såpass mye uro og tvil om direktivet, også blant YS’ medlemmer, at vi anbefaler et veto, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Gunstige medlemsfordeler i Gjensidige

YS har fremforhandlet svært gunstige priser på fire kollektive forsikringer. Her kan det være flere tusen kroner å spare for deg som er medlem i en YS-organisasjon. Glem ikke at du også får gunstige rabatter på private forsikringer som hus og bil m.m. Ekstra tilbud nå - 10% nettrabatt på gjensidige.no fra mandag 23. januar til fredag 17. februar.


YS Stat konferansen: Hvordan takle et 24/7-samfunn

Et stadig større krav til tilstedeværelse og tilgjengelighet var gjennomgangsmelodien for de fire representantene fra BFO, KY, Parat og SKL som delte sine erfaringer om arbeidstidsutfordringer.

Både YS og LO vil kreve reallønnsøkning i statlig sektor

- Vi vil kreve en reallønnsøkning for alle våre medlemmer, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat, og får følge av leder for LO Stat, Tone Rønoldtangen: - Ja, vi skal være moderate og ansvarlige, men vi krever vår del av verdiskapningen, sier hun.

Debatterte tjenestepensjon

- Får vi en dårlig pensjonsordning, vil vi komme på banen med krav om lønnsøkning, advarte Pål N. Arnesen under YS Stats konferanse onsdag.

Flere barn god samfunnsøkonomi

Jo flere barn, dess større lønnstap for kvinner. For menn er tendensen motsatt. Flere barn er likevel god samfunnsøkonomi, i følge Helle Stensbak, sjeføkonomen i YS: - Fortsett å jobb for lønnsvekst for de som er ute i foreldrepermisjon, oppfordrer hun.

YS Stats konferanse: Aasrud om de ansattes sikkerhet

- Vi trenger en klar, øverste ledelse. Aasrud bør ta den rollen på en enda tydeligere måte overfor de ansatte, sa Pål N. Arnesen under åpningen av YS Stats konferanse onsdag. - Helgen etter 22. juli var ikke medbestemmelse det vi var mest opptatt av. Det var en svært spesiell situasjon, hvor dugnadsinnsatsen gjaldt, svarte statsråden.

YS Stat konferansen i gang

Hovedtema på konferansen er lønn, pensjon og arbeidstid. SkL var godt representert ved leder Ragnar Grina, nestleder Per Magnar Stavland, Elin D. Mjelle og Jens Chr. Batt.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as