×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Nytt strategidokument vedtatt

SkLs landsmøte vedtok nytt strategidokument for 2013-2015. SkL har nå fått en visjon; SkL skal være den ledende fagforeningen i Skatteetaten. Videre ble det vedtatt styringsmål under områdene Innflytelse, Kompetanse, Lønn, Arbeidsmiljø og Organisasjonsutvikling.


Fra avstemningen om strategidokumentet.


STRATEGIDOKUMENT 2013 – 2015


SkLs visjon

SkL skal være den ledende fagforeningen i Skatteetaten


SkLs verdigrunnlag


Mennesket i fokus i et utviklende fellesskap

 


Verdigrunnlaget kjennetegner hvilke holdninger SkL har og hvordan vi som medlemmer og tillitsvalgte i SkL skal handle og oppføre oss. Verdigrunnlaget er sammen med styringsmål og øvrige styringsdokumenter viktige virkemidler for å nå SkLs visjon.


Styringsmål

 

SkL er et forbund for alle medarbeidere med tilknytning til Skatteetaten. Forbundet er tilknyttet YS, en unik posisjon for innflytelse og påvirkning. Gjennom denne tilknytningen viser vi at SkL er partipolitisk uavhengig. Det er en bærebjelke i SkLs arbeid. SkL skal ha en organisering som er vel forberedt til å møte fremtidens utfordringer.  

 

SkL arbeider for at Skatteetaten skal være en attraktiv arbeidsplass med hensiktsmessig organisering og god kvalitet i oppgaveløsningen. Videre vil SkL at Skatteetaten tar godt vare på sine medarbeidere, utøver en raus personalpolitikk og har et godt arbeidsmiljø. SkL skal møte endringer i Skatteetaten aktivt og konstruktivt.

 

Periodens styringsmål skal gi SkL retningen for å nå visjonen.

 

Innflytelse
SkL skal ha innflytelse i Skatteetaten og overfor øvrige beslutningstakere ellers for å kunne ivareta medlemmenes økonomiske, faglige, sosiale og kulturelle interesser.

 

·    SkL skal ha innflytelse på etatens utvikling

·       SkL skal påvirke etatens rammevilkår

·       SkL skal utvikle dyktige tillitsvalgte

 

Kompetanse
Skatteetatens ansatte må ha kompetanse til å møte de krav som stilles til etaten. Kompetanseutviklingen må være et delt ansvar mellom den enkelte ansatte og Skatteetaten som arbeidsgiver.

 

·      SkL skal aktivt påvirke kompetanseutviklingen for alle grupper

·      SkL skal arbeide for at den ansattes kompetanse utnyttes optimalt

·      SkL skal ha innflytelse på hvilken type kompetanse som rekrutteres 


Lønn
SkLs lønnspolitikk skal bygge på at kompetanse og kompetanseutvikling skal lønne seg. Den ansattes lønn skal gjenspeile relevant utdanning, erfaring, ansvar og arbeidsutførelse. SkL vil ha lønnsdifferensiering ut fra disse kriteriene. SkL aksepterer ikke alders- eller kjønnsbetingede lønnsforskjeller.

 

·      SkL skal arbeide for god lønnsutvikling for medlemmene

·      SkL skal arbeide for videreutvikling og god bruk av lokal lønnspolitikk

·      SkL skal arbeide for økt lokal lønnsdannelse

 

Arbeidsmiljø
Et godt arbeidsmiljø er viktig for trivsel og bidrar til å gjøre Skatteetaten til en attraktiv arbeidsplass. SkL skal arbeide for et arbeidsmiljø hvor den enkelte føler seg verdsatt, nyttig og som en del av en større enhet. Arbeidsgiver, SkL og den enkelte ansatte har et felles ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø. 

 

·      SkL skal arbeide for at etaten har en raus personal- og livsfasepolitikk

·      SkL skal arbeide for gode arbeidsplasser og IT-systemer

·      SkL skal følge opp og bidra til at IA avtalen etterleves

 

Organisasjonsutvikling

SkL skal møte krav og forventninger som medlemmene har til organisasjonen. SkL skal være en organisasjon for alle ansatte i Skatteetaten og et godt valg uansett kompetanse eller oppgaver. 

 

·      SkL skal vokse og utvikle seg som organisasjon

·      SkL skal være best på informasjon

·      SkL skal benytte sin posisjon i YS til medlemmenes beste

 


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as