×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Stoltenberg nedsetter nytt utvalg som skal se på lønnsdannelsen

Tirsdag ble det klart at statsminister Jens Stoltenberg vil nedsette et nytt Holdenutvalg for å gå gjennom lønnsdannelsen.


Foto: Siv Bjelland/Kommunikè

Tekst: Liv Hilde Hansen

Tirsdag ettermiddag slapp statsministeren nyheten om at det skal nedsettes et nytt Holdenutvalg, for å se nærmere på hvordan lønnsdannelsen i Norge fungerer.

- Det har gått ti år siden sist gang vi hadde et slikt utvalg, også den gang ledet av professor Steinar Holden. Vi har høstet erfaringer og hatt en videreutvikling siden den gang. Derfor er det naturlig med en ny gjennomgang nå, sa statsministeren på en pressekonferanse, kort etter at han hadde møtt partene for å evaluere vårens lønnsoppgjør.

- Systemet for lønnsdannelsen har fungert godt og tjent oss vel. Samtidig har reallønnsveksten vokst med nesten tretti prosent på ti år. Det er nesten dobbelt så mye som i vårt naboland, Sverige, sa Stoltenberg.

- Ledigheten er lav og den økonomiske veksten god, men: Vi hadde mange konflikter i vår. Hva gikk galt? Dette er det viktig å drøfte med partene, mente statsministeren.

- Vi skal fortsatt ha en frontfagsmodell, men vi må se på hvordan den kan utvikles, poengterte han.

- Det åpnes ikke for å drøfte det grunnleggende ved frontfagsmodellen.

- Frontfagsmodellen regulerer lønnsveksten, men ikke lønnsnivået

- Frontfagsmodellen regulerer bare lønnsveksten, ikke lønnsnivået. Når lønnsnivået er riktig, er frontfagsmodellen helt uproblematisk å følge. YS verdsetter den robustheten frontfagsmodellen gir til norsk økonomi, sa YS-leder Tore Eugen Kvalheim kort etter å ha vært i møte med statsminister Jens Stoltenberg og flere statsråder.

Til stede fra YS var også leder for YS Stat, Pål N. Arnesen, Deltas leder Gunn Olander og sektoransvarlig for YS Privat, Christoffer Navelsaker. Også de andre hovedorganisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden deltok.

YS slutter seg til ønsket om å gå gjennom forhandlingssystemet

- Todelingen i norsk industri utfordrer lønnsdannelsen. Derfor er det viktig at tariffavtalene som omfattes av frontfagsforhandlingene er representative for konkurranseutsatt sektor. Det må gis en riktig vekting av fastlandsøkonomien, presiserte YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

- Vi må også se på det forhandlingstekniske. Hvordan kan det føres reelle forhandlinger i KS-området, fristilt fra det statlige oppgjøret? Det er nærliggende å anta at både streiken og løsningen i årets tariffoppgjør i KS-området skyldes den avhengigheten KS som arbeidsgiverorganisasjon har etablert opp mot det statlige tariffområdet.

- Hvordan kan det statlige oppgjøret gjennomføres på en bedre måte? Forhandlerne på arbeidsgiversiden i staten må gis større fullmakter, og på et tidligere tidspunkt enn det som har vært vanlig til nå for at det skal kunne føres reelle forhandlinger. Hvis ikke misbruker vi meklingsinstituttet, sa Kvalheim.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as