×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

YS Stat konferansen: Hvordan takle et 24/7-samfunn

Et stadig større krav til tilstedeværelse og tilgjengelighet var gjennomgangsmelodien for de fire representantene fra BFO, KY, Parat og SKL som delte sine erfaringer om arbeidstidsutfordringer.


Per Magnar Stavland på YS Stat konferansen Foto: Jens Chr. Batt

Tekst: Steinar Myhre Knutsen

Mange av oss er tilgjengelige for arbeidsgiver i langt større grad enn det man kompenseres for. Dette har konsekvenser både for helse, familie- og sosialt liv. Dette gir også store utfordringer for forbundene når de skal søke å finne gode løsninger.

Eivind Solberg fra Befalets Fellesorganisasjon fortalte kort om utfordringer med å regulere arbeidstiden i en organisasjon som er unntatt fra arbeidsmiljølovens kapittel X (som omhandler nettopp arbeidstid).

       Fremtiden er disig og vi har noen motbakker, sier Solberg.

Øvelser og vakt i fredstid er de største utfordringene. Ikke bare må det reguleres, men også hvordan det hele skal kompenseres, var BFOs største utfordringer. For å beskrive omfanget kunne Solberg avsløre at i gjennomsnitt arbeider hver ansatt i forsvaret 1,3-1,4 årsverk.

Mangler ansatte
I Kriminalomsorgen har den nye særavtalen ført til bekymring blant mange ansatte. Fleksibiliteten har på mange områder forsvunnet, blant annet fordi byttevakter nå skal telles som normalarbeidstid, noe som igjen fører til at ansatt sliter med å bytte vakter seg i mellom - for på den måten kunne ta seg fri når de har familiære eller andre behov for det.

       ­Hovedutfordringen er at vi er for få, drifter døgnet rundt og mangler fleksibilitet til at ansatte skal kunne legge opp arbeidstiden etter eget behov. Vi har regnet med at vi trenger minst 500 nye ansatte, oppsummerte Tore Leirfall fra KY.

Odd Jenvin fra Parat delte deretter sine erfaringer med å organisere beredskapsvakter

·        Vedlikehold, tilsyn og sikring (Statsbygg, DSS)

·        IKT Drift/brukerstøtte (forvaltningsetatene)

·        Presse/media (departementet, forvaltningsetater)

er områder hvor man har behov for ansatte som er tilgjengelige for arbeidsgiver i en beredskapsordning.

De utfordringene slik beredskap fremskapte er et stadig mer uklart skille mellom arbeidstid/fritid og hvordan skal slik merbelastning kompenseres.

I Skatteetatens veiledningstelefontjeneste er det en norm at alt skal løses innenfor normalarbeidstid. Det finnes en fleksitidsordning, men denne er ment å brukes i «nødstilfeller», og bidrar ikke til at de ansatte kan bruke denne til egen fordel. For øvrig inngår SKL avtaler med arbeidsgiver når det gjelder vaktordninger i forbindelse med selvangivelse og telefonvakt for øvrig.

Per Magnar Stavland fra SKL oppsummerte med at det oppleves et stadig større press på arbeidstid og krav til effektivitet.

Er ikke til stede
Dagen ble oppsummert av 2. nestleder i YS Stat, Fredrik Støtvig fra Norsk Tollerforbund.

Han tok blant annet for seg den stadige utfordringen med at skille mellom fritid og arbeidstid er i ferd med å bli visket ut, og trakk en del paralleller til hverdagen i tollvesenet.

En undersøkelse han også henviste til viser at 33% av ansatte som arbeider hjemme gjør dette fordi de ikke rekker å få løst oppgavene sine i løpet av en normal arbeidsdag. Dette innrømmet han at også ofte gjaldt for ham, selv om årsaken også er at man ofte får gjort jobben mer effektivt ved å gjøre noe hjemmefra også.

       Ja, man er hjemme, men man er ikke tilstede, slo Støtvig fast.

Avslutningsvis formante Støtvig til klar tale i kommende lønnsoppgjør:

       Dersom arbeidsgiver mener at man trenger at folk skal arbeide utenfor normalarbeidstiden, så skal dette i alle fall koste penger.Min anbefaling er at er om vi skal være moderate i lønnsoppgjøret, så bør vi kanskje ikke være like moderate når det gjelder forhandlingene om fellesbestemmelsene, avsluttet 2. nestleder i YS Stat.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as