×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

YS til lønnsoppgjøret 2012: - Rom for reallønnsøkning for alle

- Årets lønnsoppgjør blir et fornuftig oppgjør, men må ha rom for reallønnsøkning for alle, mener YS-leder Tore Eugen Kvalheim. YS avholdt sin inntektspolitiske konferanse i går, 1. mars.


YS-leder Tore Eugen Kvalheim og Hilde Singsaas, statssekretær i Finansdepartementet. Foto: Trygve Bergsland

Tekst: Liv Hilde Hansen

- I det kommende lønnsoppgjøret vil sektorene og forbundene i YS bidra til et ansvarlig oppgjør. Vi mener det likevel er rom for reallønnsøkning for alle, sier Tore Eugen Kvalheim.

- Det har skjedd en verdiskaping som må komme alle arbeidstakere til gode. Hvis den norske modellen skal fungere, er det viktig at ikke noen blir hengende etter i lønnsutviklingen. Å sikre kjøpekraften er viktig, sier han.

Torsdag 1. mars avholdt YS sin inntektspolitiske konferanse. Samme dag vedtok representantskapet YS' inntektspolitiske dokument for 2012.

Forhandlingene i privat sektor gjennomføres som forbundsvise oppgjør ved hovedtariffoppgjøret 2012.

- Likelønn må inn i lønnsoppgjøret
YS-lederen mener likelønn må inn som et viktig tema også i årets lønnsoppgjør.

- Når kvinner produserer barn, bidrar de betydelig til norsk økonomi. Den jobben bør partene i lønnsoppgjøret og regjeringen verdsette. Rundt en tredjedel av lønnsgapet mellom kjønnene kan knyttes til barnefødsler. Etterslepet i lønn henger igjen gjennom hele arbeidslivet og toppes med en lavere pensjon i andre enden. Nå må det tas tak for å rette opp det økonomiske tapet norske kvinner har som følge av å få barn, sier YS-lederen.

- Veksten i lederlønningene har vært for høy
YS-lederen påpeker at veksten i lederlønningene i de fleste næringer prosentvis har vært betydelig høyere enn for lønnstakerne i de samme næringene.

- Nå må lederne kjenne sin besøkelsestid og ikke bevilge seg selv mer i lønn enn andre arbeidstakere. YS godtar ikke denne utviklingen, sier Kvalheim.

YS-lederen er også opptatt av de atypiske ansettelsesformene. Det vil si at utleie av arbeidskraft, korte oppdrag, ansettelsesforhold kamuflert som enmannsforetak og andre lignende konstellasjoner blir vanligere.

- YS mener at fast ansettelse i to parts relasjoner også i fremtiden må gjelde i Norge. Arbeidsmiljølovens bestemmelser om innleie av arbeidskraft må beholdes, sier Kvalheim.

- Arbeidslinja og ikke olja er viktigst for velferdsordningene
- Vi har tre veldig turbulente år bak oss, med kraftige tiltak i mange land i den vestlige verden. Likevel har vi ikke klart å unngå den største, økonomiske krisen siden 2. verdenskrig, påpeker sier Hilde Singsaas, statssekretær i Finansdepartementet.

Torsdag deltok hun på YS’ inntektspolitiske konferanse.

- Mens det i 2009 handlet om å redde banker, handler det nå om å redde hele lands økonomier. Det er forventet at gjelden i de vestlige landene kommer til å øke enda mer neste år, til tross for kraftige kutt i lønninger og pensjoner, sier Singsaas.

Fall i BNP også i Norge
Norge har klart seg bedre enn de fleste andre land, men også her hjemme har det skjedd et fall i BNP (brutto nasjonalproduktet) på 1,6 prosentpoeng, i følge Singsaas.

- Vi har hatt en vedvarende vekst siden slutten av 2009, begynnelsen av 2010. I år er veksten noe mindre enn hva vi forventet da vi la frem budsjettet i fjor høst. Vi tror vi fortsatt får en normal vekst, men at den blir lavere enn forventet på grunn av uroen ute, sier statssekretæren.

Lønnsveksten gir høye kostnader
- Pessimisme i seg selv kan skape en negativ spiral, advarer Singsaas.

Mange års lønnsvekst har gitt et høyt kostnadsnivå, i følge statssekretæren. Dette har gått bra så langt, på grunn av produktivitetsvekst i norske virksomheter.

- Vi kan ikke regne med at vi kan flyte videre på dette i årene fremover. Pensjonsfondet kan leve evig, bare vi klarer å følge handlingsregelen. Men utgiftene til alderspensjonene går oppover.

- Vi kaller den «haikjeften, sier Singsaas og peker på powerpointgrafen som viser gapet mellom inntektene for oljefondet og de økende pensjonsutgiftene.

- 2011 er bare en liten forsmak på det om venter oss, sier hun.

- Det er bra folk lever lenger, men pensjonsutgiftene øker
- Det er bra folk lever lenger i Norge, men det gir oss noen utfordringer for de offentlige finansene. Dette begynner å slå inn i de årlige budsjettene. Etter 2025 blir dette enda mer krevende, sier Singsaas.

- I 2060 vil underskuddet ligge på syv prosent om vi ikke gjør noe. Dette er ingen prognose, men en fremskriving for hvordan situasjonen blir hvis vi ikke gjør noe som helst.

Hun understreker at det ikke er oljeformuen, men arbeidskraften som er avgjørende for velferdsstatens fremtid.

- Det er viktig at vi klarer å passe på arbeidslinja. Oljen er viktig for Norge, men en bærekraftig velferdsstat hviler ikke bare på olja, men arbeidskraften.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as