×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Kan du pensjonen din?

Pensjon er ikke enkelt, og har ikke blitt enklere av reformen. Alt etter som når man er født og hvor lenge man har jobbet, kan man velge ulike løsninger på utbetalingen fra folketrygden og AFP. Den beste løsningen for deg henger helt og holdent sammen med hvordan du ønsker å innrette deg i årene både før og etter at du går av med pensjon.


Tone Westgaard fra Statens Pensjonskasse gikk gjennom både pensjon, boliglån og forsikringene i Statens Pensjonskasse i løpet av de to timene kurset varte. Foto: Astrid Hellwig

Medienes velmenende råd har heller ikke gjort det enklere å forstå hva som lønner og ikke lønner seg. Derfor var det ikke overraskende at rundt 50 SkL-ere var møtt opp på kurs i pensjon i regi av SkL øst og SkL SKD/SITS på Tøyen. Tone Westgaard kom fra Statens Pensjonskasse, og i løpet av to timer gikk hun gjennom folketrygden, tjenestepensjonen i Statens Pensjonskasse, AFP og det øvrige tilbudet til Statens Pensjonskasse.

Folketrygden
Fra man fyller 62 til man har fylt 75, kan man selv velge om man vil ta ut alderspensjonen fra folketrygden, uavhengig om man fortsetter å jobbe i etaten eller ikke. Hvis man ønsker å ta ut pensjonen før man fyller 67, må man ha tjent opp nok pensjon tilsvarende minste pensjonsnivå. Har man ikke det, må man vente til man har opptjent nok eller har fylt 67 år. Velger man å ta ut pensjonen før man har fylt 67 år, vil utbetalingene bli lavere siden trygden fordeles over lengre tid. Av egen erfaring kunne Westgaard fortelle at det både var enkelt å be om utbetaling av folketrygden, og å stoppe den hvis man ombestemte seg etter en stund. Begge deler gjøres med noen tastetrykk på Ditt NAV på nav.no.

Regn ut egen pensjon
På Ditt NAV på nav.no finner du det meste du trenger å vite om din pensjon. Trygderettighetene du allerede har opptjent, ligger inne, og fremtidig arbeid er også regnet inn i pensjonsutregningene du kan foreta. Dermed kan du enkelt beregne hva du vil få utbetalt hvis du velger å pensjonere deg tidlig, trappe ned arbeidstiden, benytte AFP, eller rett og slett få utbetalt folketrygden mens du fortsetter å arbeide.

NAV har lagt alt til rette for at du skal finne den pensjonen som blir riktig for deg. Trygdereformen som kom i 2011 gjør det vanskeligere å sammenligne egen pensjon med andres. Reformen resulterte i at det i dag skilles mellom de som er født før 1954, de som er født i årene mellom 1954 og 1962 og de som er født fra og med 1963.

Gammel eller ny ordning?
For de som er født før 1954 gjelder gammel versjon med en pensjonsutregning av de beste 20 årene. For de som er født fra og med 1963, regnes pensjonen ut fra når man begynner å tjene den første kronen. Opptjeningen av alderspensjonen beregnes som 18,1 prosent av innteksten opp til 7,1G. I tillegg har det blitt innført en levealdersjustering som for de aller fleste betyr at pensjonen vil bli mindre enn garantien på 66 prosent som fortsatt gjelder for de som er født før 1954. For de som er født i årene mellom, gjelder en delvis nedtrapping av den gamle og en delvis opptrapping av den nye ordningen, fra de eldste i gruppen til de yngste.

Samtidig er det viktig å være klar over at reglene for samordning av alderspensjon og tjenestepensjon fortsatt ikke er vedtatt for de som er født i 1954 eller senere. For disse vil utregningene i NAV kun gi et foreløpig bilde av hva pensjonen kan bli i fremtiden.

Vil du vite mer om din pensjon i Statens Pensjonskasse? Les mer på www.spk.no, eller ta kontakt på telefon 02 775.

 


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as