×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

Partilederne debatterte den norske staten

Hvor effektiv er egentlig den norske staten? Spørsmålet skapte både tempo og temperatur da YS Stat samlet partilederne til paneldebatt. Argumenter for og i mot privatisering gikk som en rød tråd gjennom diskusjonen. Partilederne er også opptatt av å få bukt med det de beskriver som en fryktkultur.


Blomtserutdeling etter endt debatt. F.v.: Knut Arild Hareide, Liv Signe Navarsete, Pål N. Arnesen, Erna Solberg og Rigmor Aasrud. Foto: Liv Hilde Hansen

Tekst: Liv Hilde Hansen, Inger Løwen og Gro Lindstad

Hva mener partilederne er den største utfordringen med den statlige administrasjonen: Har staten blitt mer ineffektiv med den rødgrønne regjeringen med økt byråkrati, detaljstyring og ansvarsvegring?

Med dette spørsmålet sparket YS Stat i gang en paneldebatt mellom partilederne på Soria Moria Hotell i dag, tirsdag 22. januar.

Knut Arild Hareide (Krf): - Konkurranse er spennende
- Norsk, offentlig forvaltning og offentlige tjenester er i verdenseliten, men vi er ikke i verdenseliten når det gjelder IKT, sa Hareide og pekte på Nav og politiet som to
etater der IKT-systemene ikke fungerer.

- Selv om norsk offentlig forvaltning er i verdenstoppen, kan vi bli fryktelig mye bedre, tror Hareide og peker på Posten og Telenor som to etater som har fått det til:

- Mange var negative til post i butikk, helt til vi oppdaget at tilbudet ble mye bedre for oss forbrukere. I Obamas postkontor har det ikke skjedd noen omstilling. Der går åtti prosent av kostandene til lønn, fortalte Krf-lederen.

- Og tenk på Telenor kontra Jernbaneverket! Televerket har gått gjennom en omstilling, og fått muligheten til å skape noe nytt. I Telenor oppleves konkurranse som noe veldig spennende. Den type tenkning må vi ha i enda større grad innenfor de offentlige etatene, mener Hareide.

- Det er farlig å gjøre feil i det offentlige. I privat sektor er det helt greit å gjøre tre feil, så lenge du gjør to ting riktig, mener Hareide.

Liv Signe Navarsete (Sp): - Slipp fagfolkene fri
- Vi skal være stolte av at vi har en god offentlig sektor, men vi skal vokte oss for fryktkulturen. I dag er vi mer redd for å gjøre feil, enn å gjøre ting som teller, mener Liv Signe Navarsete.

- Istedenfor å beskrive hva som ikke er bra med offentlig sektor, vil jeg ta på de røde, positive brillene: Det ligger et stort potensiale i samarbeidet mellom ledere og ansatte, det vil si trepartssamarbeidet. Vi ser hvilken kraft som ligger i at de som faktisk har skoa på sitter sammen med politiske og administrative ledere og finner løsninger, mener Senterpartilederen.

Narasete mener det brukes alt for mye tid på å kontrollere og måle:

- Det går mye tid på å lage rapporter som ikke blir brukt. Det må vi gjøre noe med. Og det fins en fryktkultur, redselen for medieoppslag og riksrevisjonen. Skal vi ha et revisjonssamfunn, for å sjekke at det ikke blir gjort en eneste skjemafeil, spør Navarsete og børstet støv av et slagord gra Senterpartiets valgkamp fra 50-tallet: «Mot detaljstyre og skjemavelde!»

- Slipp fagfolkene fri. La de tenke sjøl, smalt det fra Senterpartilederen.

Erna Solberg (H): - Jeg er mer opptatt av målet enn veien
- Norge har en god og effektiv offentlig sektor, påstår Erna Solberg, men spør likevel om det er riktig å sette prislapper på tjenester, i den grad det gjøres i offentlige sektor.
Høyrelederen sier hun er mer opptatt av resultatene, enn av veien til resultatene. Hun mener frivillige organisasjoner og privat sektor skaper innovasjon i offentlig sektor, men at ikke alt kan privatiseres.

- Det er forskjellige nivåer i den offentlige forvaltningen. De kan ikke behandles på samme måte, mener Solberg.

Og: - Det er en økende tendens til å si dette er ikke «mitt bord», en mangel på å jobbe på tvers av etatene, sier Solberg.

Rigmor Aasrud (Ap-statsråd i FAD): - Ikke la media styre
- Forvaltningspolitikk er ikke spesielt spennende for journalister. Det kom tydelig frem under fremleggingen av forvaltningsloven, sier Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud.

Det mener hun har snudd etter 22. juli og Gjørv-kommisjonens arbeid.

- Vi har en god, offentlig forvaltning i Norge sammenlignet med andre land. Undersøkelser viser at folk er godt fornøyd i det store og hele. Det skal ikke bli en sovepute, for det har vist seg at vi har svakheter i beredskapssammenheng, slår Aasrud.

Det mener hun handler om kultur: Å lede offentlig sektor er mer komplekst enn i privat sektor. Offentlig sektor er bås orientert. Samhandling på tvers av etater og organisasjoner må på plass.

- Ledere skal styre i stort og la fagarbeidere utøve sitt fag. Vi har mye å lære av privat sektor når det gjelder gjennomføring. Gjennomføringskraften og tempoet må økes i offentlig forvaltning. Rapportering og kontroll er i dag tunge systemer, som må videreutvikles. Og gode IKT-løsninger er mye mer enn dyre dataprogrammer, tror Aasrud.

Siv Jensen (Frp): - God ledelse er nøkkelen
- Hovedutfordringen i staten er ledelse. God ledelse er nøkkelen for å få til en stat som folk opplever at leverer. Det er en stadig økende forventning til hvilke tjenester og tilbud vi skal ha. Mange opplever at det offentlige blir hengende etter, mener Siv Jensen.

- Det er ikke de ansatte sin skyld, sier Jensen og påpeker at forventningsgapet til befolkningen må tettes. Da handler mye om IKT og viljen til å investere.

Frp-lederen mener også frustrasjonen øker blant mange ansatte. De ansatte opplever at folk sparkes oppover, på bekostning av andre.

- Mange opplever plunder og heft i møtet med offentlig sektor. Mange ønsker å levere gode løsninger og svar, men blir forhindret av byråkratiet. Vi må ha fokus på langsiktige løsninger og ikke dag til dag-problemer, mener Jensen.

Hun argumenterer for at det ikke fins en «riktig» størrelse på staten. Størrelsen avhenger av hvilke oppgaver staten skal løse.

- Mange oppgaver er det riktig at staten gjør. Noen kan det være bedre at andre gjør. Vi må tørre å diskutere det, sier Jensen og viser til at det har vært gjennomført vellykkete endringer tidligere.

- Frp er ikke tilhenger av privatisering hvis det også blir monopol, men vi vil ha konkurranse. Hvilke oppgaver bør staten utføre? Hvilke oppgaver kan og bør vi gi il andre? Spør hun.

Audun Lysbakken (Sv): - For mye kontrolliver
- Hovedutfordringen i staten er markedsstyring og New Public Management. Det passer ikke i statlig sektor, sier Lysbakken og uttrykker dermed enighet med YS Stats leder, Pål N. Arnesen.

- Vi må sørge for at statlige ansatte har nok tid til å kunne utføre de tjenestene man skal. For mye byråkrati er en konkret problemstilling. Vi er for ivrige med å iverksette kontrolltiltak for som en løsning på problemer, mener han.

Når det kommer til privatisering frykter han dårligere vilkår for ansatte i statlig sektor for eksempel når det gjelder pensjon. Han sa at vi må bygge videre på offentlig sektor og sikre rettighetene i stat og kommune knyttet til pensjon, sier SV-lederen.

- Vi må heller se på innovasjon og effektivisering i offentlig sektor, sier han og høster applaus fra salen.

Trine Skei Grande (V): - IKT ingen hyllevare
- Hovedutfordringen i staten er at vi må omstille oss mer mot å lede og ikke bestemme. Vi har mange som bestemmer mye, men som ikke leder så mye, og mange lager mål, men måler ikke, åpner Grande.

Hun uttrykker også bekymring for rekruttering av ledere i staten. Hun refererer til topplederstilling i staten med veldig få søkere – det skulle vært en skog med søkere! Dette er ikke bra i et demokrati.

- Vi må styre contra å bestemme og lede contra bestemme. Vi bestemmer veldig mye, men er ikke opptatt av å lede utfra det som er overordnete mål. Vi er mest opptatt av å ha ryggen fri og teller for mye.

I følge Grande er IKT også en utfordring:

- Vi må ha store investeringer og kan ikke forvente å spare fra dag en, men må tenke langsiktig. IKT er ikke noe man kan gå og kjøpe i ei hylle og være ferdig med det. Det er alltid i utvikling.

- Varslere blir skremt av offentlig sektor. Varslere tør ikke si ifra og hvordan de blir forfulgt er skremmende. I privat har de forstått at det er lurt å høre på varslere. Vi må beskytte varslere ennå mer.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as