×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×

- Trenger politisk styring!

Onsdag 22. mai hørte rundt femti tillitsvalgte og ansatte i YS-fellesskapet Raymond Johansen snakke om Arbeiderpartiets arbeidslivspolitikk


Partisekretær Raymond Johansen i Arbeidepartiet stilte på frokostmøte i YS. Foto: Trygve Bergsland

Tekst: Nina Skalleberg

Temaene for frokostmøtet med Arbeiderpartiet var inkluderende arbeidsliv, sykefravær, pensjon, arbeidsmiljøloven, utdanningssystemet og frontfagsmodellen.

Raymond Johansen åpnet YS’ frokostmøte med å ta hørerne tilbake til 2009, da finanskrisen startet for alvor.
- Vi er inne i et retningsvalg i år. Det er dramatiske bilder utenfor vår stuedør. I Europa er 26 millioner mennesker uten arbeid. Det er et tall vi ikke så lett kan forstå omfanget av, men det skjuler seg enkeltskjebner bak hvert eneste ett av dem. Å holde folk i arbeid har alltid vært Arbeiderpartiets viktigste oppgave. Vi trenger politisk styring, tilrettelegging, organisering og deltakelse for å få dette til, åpnet Johansen.

I Hellas og Spania er mer enn femti prosent av de unge arbeidsledige.
- Ledigheten blant de unge er den farligste. Vi snakker om en tapt generasjon uten muligheter. I Norge har vi de siste åtte årene skapt hele 340 tusen arbeidsplasser. Det er jeg stolt av. The Economist har viet et helt nummer på å forklare den norske velferdsmodellen, som har bidratt til at vi står i en særposisjon.

Den norske modellen
Johansen forklarer at den norske modellen er grunnen til at vi klarer oss så bra.
- Vi har et spleiselag, med et bærende prinsipp for den norske velferdsmodellen. I fellesskap bidrar vi til velferd for alle, arbeid til alle og et organisert arbeidsliv. Anstendig arbeid til alle - det er smart for alle. Trepartssamarbeidet skaper høy produktivitet. Den norske modellen er en modell for innovasjon og konkurransekraft, sa han.

Velferdssamfunnet bygger på et spleiselag, og Johansen retter skyts mot Fremskrittspartiet, som vil kutte skattene med 100 milliarder kroner.
- Når Frp vil kutte skatten med 100 milliarder kroner, må de ta pengene fra et sted. Det vil gå ut over noen i vårt velferdssamfunn om Frp får kutte skatten med disse enorme summene. Vi må betale inn skattene våre for å opprettholde velferdssamfunnet, sa han.

Kamp mot sosial dumping
Johansen var tydelig på at Arbeiderpartiet er kampklare for å bekjempe sosial dumping.
- Vi styrker kampen mot sosial dumping. Det er store utfordringer på dette området. Arbeidsinnvandring legger press på lønningene. Vi er veldig fornøyd med den jobben YS og Parat har gjort innenfor luftfart. Vi står nå ovenfor flere ulike alternativer, og Arbeiderpartiet har lagt frem to pakker.

Nasjonal IA-dugnad
Johansen var også tydelig på at å styrke IA står høyt på programmet til Arbeiderpartiet.
- Vi har en nasjonal dugnad for å få ned sykefraværet. Vi har innført tiltak, et slags ris bak speilet ovenfor arbeidsgivere for å gjøre det enklere for psykisk syke å komme tilbake i jobb. Vi ser særlig unge menn i 20-årene som sliter med psykisk helse. Utenforskapet er en ekstra tung tilleggsbelastning for mange syke. Vi åpner opp for lønnstillegg, slik at arbeidsgivere skal få et insentiv til å holde dørene åpne slik at flere kan komme tilbake i jobb, sa Johansen.

Krevende pensjon
Partisekretæren i Ap medgir at pensjon er og blir en krevende og vanskelig oppgave å løse fremover.
- Om få år er vi langt flere som går over i pensjonsrekkene. Det blir dyrt og krevende. Vi står ovenfor overgangsordninger, som må på plass for at vi skal klare dette. Det er press i anbudsrundene i offentlig sektor nå.

Fleksibel arbeidstid mener Johansen er godt nok regulert i arbeidsmiljøloven.
- Fleksibilisering er et nytt moteord. Vi går ikke for en oppmykning av reglene. Vi mener at vi har en rigid lov som er fleksibel nok. Du kan hevde at loven begrenser overtid i noen grad, men i praksis kan vi jobbe så mye overtid vi vil i dette landet. Vi ser ikke noe behov for å endre på loven. Om folk jobber mer overtid enn det loven åpner for, så tror jeg vi får et hopp i sykemeldinger, sa han.

Utfordringer med kompetanse
Det er vanskelig å forutsi hvilken kompetanse Norge trenger på sikt. Johansen uttalte at Arbeiderpartiet ønsker en sterk fellesskole som gir velferd og like muligheter til alle elever.
- Det er selve grunnsteinen i Norge. Det er et særtrekk ved Norge at vi har en sterk offentlig fellesskole for alle, sa han.
På spørsmål fra salen åpnet Johansen opp muligheten for å endre reglene, slik at unge kan ta flere yrkesutdanninger. Det kan være nødvendig for å møte etterspørselen etter annen kompetanse.

- Arbeidslivet er i stadig endring, særlig når lokale hjørnestensbedrifter endrer produksjonen eller byttes ut. Norge trenger flere som tar yrkesutdanning på sikt for å møte etterspørselen etter spesialistkompetanse. Jeg ser at vi kan ha et behov for å åpne opp for at unge kan ta flere yrkesutdanninger for å møte endringene og etterspørselen.


Share Share Share

Medlem

Vinnere av ipad og høyttaler

SkL har i høst hatt vervekampanje. Nå kan vi endelig avsløre heldige vinnere av ipad og høyttaler.

SkL blir en del av Delta

Etter et vellykket prøveår har et enstemmig landsstyre i SkL besluttet å bli en selvstendig organisasjon i Delta.

Hans-Erik Skjæggerud ny YS-leder

YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder.
Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as