×

Ikke medlem?
Bli medlem her

×
Ingeborg Moen Borgerud og statsråd Jan Tore Sanner

YS Stat fornøyd med rapport om tjenestemannsloven

- Vi er godt fornøyd med at utvalget mener statsansatte har en særstilling, og at de må ivaretas deretter, sier Pål N. Arnesen, leder av YS Stat. Fredag fikk statsråd Jan Tore Sanner overlevert forslagene til hvordan tjenestemannsloven kan moderniseres.

SkL vokser med ny avdeling

Mandag 7. desember avholdt Stafo SI ekstraordinært årsmøte. Der ble det besluttet å legge ned Stafo SI og opprette SkL SI.

SkL har meldt seg inn i Tax Justice Network Norge

- SkL er opptatt av at det arbeides på ulike fronter i kampen mot svart økonomi, og støtter TJN Norge i deres arbeid, sier Per Magnar Stavland, leder av SkL.


Leder av SkL øst Hege Sømhovd på medlemsmøte med NTs medlemmer

Godt samarbeid mellom NT og SkL

Om lag 40 tollere var møtt opp i Skattekvartalet på medlemsmøte for å få mer informasjon om SkL og Skatteetaten. Ledelsen sentralt og SkL øst fikk presentert både organisasjonen og et knippe av avdelingene tollerne overføres til i Skatt øst.

Statssekretær i KMD, Kristin Jolm Jensen, på YS Stats medbestemmelseskonferanse 2015

YS Stats medbestemmelseskonferanse 2015

Statssekretær i KMD, Kristin Holm Jensen, presenterte regjeringens nye arbeidslivspolitikk på YS Stats medbestemmelseskonferanse 2015. Regjeringen ser behovet for å bli en mer profesjonell og tydelig arbeidsgiver.

Det nye styret i SkL for landsmøteperioden 2016-2018.

SkL gratulerer det nye styret

Nytt styre for den neste treårsperioden ble valgt på siste dag av SkLs landsmøte 2015. Det nye styret har allerede signalisert at de ønsker å fortsette det gode samarbeidet med avdelingene.


SkLs landsmøte stemmer over vedtektsendringer

SkL beholder årlige landsstyremøter

Landsmøtet vedtok at SkL beholder de årlige landsstyremøtene som et styrende organ mellom landsmøtene. Forslaget som styret hadde utarbeidet om å legge ned landsstyremøtene og i stedet opprette et kontrollorgan, ble dermed trukket av sentralstyret.

Per Magnar Stavland, leder av SkL, ønsker landsmøtets delegater velkommen til SkLs 22. landsmøte.

SkLs 22. landsmøte på Sundvollen

Første dag av SkLs landsmøte er i havn, femten minutter før tiden. Dirigentene loset forsamlingen gjennom dagen med solid presisjon. Og kun fulgt av litt ros og noen ønsker fra talerstolen, var forsamlingen enige om alle punktene som ble gjennomgått.

SkLs leder Per Magnar Stavland ønsker delegatene velkommen til SkLs landsmøte 2015

SkLs landsstyremøte 2015 er i gang

Representanter fra alle avdelingene er i gang med landsstyremøtet for 2015. Landsstyremøtet gjennomføres i år i forkant av SkLs 22. landsmøte, og avvikles derfor på kortere tid enn i år det ikke er landsmøte.


Helle Stensbak, sjefsøkonom i YS

Konsumet falt og ledigheten steg i tredjekvartals-tall

Husholdningens vareforbruk falt i tredje kvartal. Detaljhandelen falt med 0,8 prosent fra måned til måned i september, etter en nedgang på 0,4 prosent måneden før. Varekonsumet, som også omfatter bilkjøp og kjøp av drivstoff og elektrisitet, falt med 0,6 prosent, melder Helle Stensbak, sjefsøkonom i YS.

Rådgiver Jens Chr. Batt og leder Per Magnar Stavland i Skatteetatens Landsforbund.

SkL til Stortinget om SKO

Skatteetatens Landsforbund stiller i åpen høring om overføring av skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten hos Stortingets finanskomiteen den 15. oktober.

Cato Zahl Pedersen

IA - Frokost uten fordommer

IA-rådet i Oslo og Akershus inviterer til frokostmøte Skjulte talenter - vekk med fordommene! hos KS Agenda i Oslo mandag den 19. oktober. Inspirasjon, erfaringsutveksling og faglig oppdatering er stikkordene for høstens frokostmøter i regi av IA-rådet i Oslo og Akershus.


- Stabilt arbeidsliv, men større usikkerhet

YS Arbeidslivsbarometer for 2015 viser stabilitet på de fleste indikatorene, med unntak av situasjonen i arbeidsmarkedet. Her har usikkerheten økt det siste året.

Elisabeth Grieg får YS' likestillingspris for 2015.

YS' likestillingspris 2015 tildeles Elisabeth Grieg

YS' likestillingspris for 2015 tildeles Elisabeth Grieg. Hun får prisen for sin synliggjøring av manglende likestilling mellom kvinner og menn i arbeids- og næringslivet.

Elsker velferdsstaten - mener statsansatte er overflødige

Over 8 av 10 nordmenn har benyttet seg av statlige tjenester de siste 6 månedene og setter stor pris på velferdsstaten. Allikevel mener nordmenn at statsansatte er overflødige og har lav status.


Skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten viser Statsbudsjettet 2016

Ikke overraskende presenterte regjeringen forslaget om å overføre skatteoppkreverfunksjonen til Skatteetaten på nytt igjen i statsbudsjettet for 2016.

Per Magnar Stavland, leder av SkL, på SkL Ung-konferansen.

SkL Ung i Gdansk

Fra 2. til 4. september var 26 unge SkL-ere samlet i Gdansk for den årlige ungkonferansen. I år var alle regionene samt Skatteopplysningen og SITS representert. Fra sentralstyret hadde vi med oss Jan Ove Nilsen, som også sitter i SkL Ung-utvalget, og leder i SkL, Per Magnar Stavland.

Frokostseminar: Nærværsarbeid i staten

Et godt lokalt partssamarbeid med aktive tillitsvalgte er ett av kjennetegnene ved virksomheter som har lykkes med nærværsarbeid og sykefraværsforebygging. Vi inviterer HR-ledere, IA-medarbeidere og tillitsvalgte til frokostseminar med fokus på IA-avtalens delmål 1.


IA-konferanse i Stjørdal - Arbeidslivet påvirker helsen vår.

 YS i Nord- og Sør-Trøndelag inviterer til IA-konferanse om psykisk helse og arbeidsliv. Delta på konferansen i Stjørdal mandag 12. oktober, og få påfyll og nye kunnskaper for å ivareta og utvikle rollen som tillitsvalgt og verneombud på arbeidsplassen.

Fall i industriproduksjonen

Norsk industriproduksjon falt mer enn ventet i juli og industrien er inne i en ny nedgangskonjunktur, melder Helle Stensbak, sjefsøkonom i YS.

Skatteetaten på Grålum

SkL setter farge på Grålum

Nytt bygg med åpne kontorlandskap, ny kantine og eget trimrom. Mye bra og noen barnesykdommer var tilbakemeldingene da SkL øst hadde første medlemsmøte på Grålum i august.


YS-leder Jorunn Berland.

- Må ta i bruk offensive tiltak mot økende ledighet

- Vi må møte den stigende ledigheten med rett medisin. Politikerne bør blant annet bruke mulighetene i det kommende statsbudsjettet, mener YS-leder Jorunn Berland.

Sjefsøkonom i YS, Helle Stensbak.

Uro i finansmarkedene

Usikkerheten brer om seg i finansmarkedene. Sjefsøkonom i YS, Helle Stensbak, kommenterer betydningen fallende oljepris og uro i finansmarkedet kan ha for arbeidslivet.

YS-leder Jorunn Berland og statsråd Robert Eriksson under Ardendalsuka.

Regjeringen i utakt med norske arbeidstakere

Om lag halvparten av norske arbeidstakere mener at situasjonen i arbeidslivet er blitt verre siden regjeringen tiltrådte i 2013. Bare seks prosent mener regjeringen har gjort en god jobb for å fremme et godt arbeidsliv, viser nye tall fra YS Arbeidslivsbarometer.


Skatteklagenemnda til Stavanger

Regjeringen har besluttet å legge sekretariatet til skatteklagenemnda til Stavanger. SkL hadde forventet enten Bergen eller Trondheim og er noe overrasket over beslutningen.

YS med bredt program under Arendalsuka 12. - 18. august

Også i år inviterer YS til «Fredagskveld med YS», et arrangement der politikk etterfølges av musikk. Og er folk fornøyd med regjeringens politikk for arbeidslivet? Det spørsmålet får du svar på når YS legger frem nye tall fra YS Arbeidslivsbarometer under Arendalsuka. Du finner SkL sammen med YS i politisk gate.

Sjefsøkonom i YS, Helle Stensbak.

Svakere utvikling av norsk PMI

Helle Stensbak, sjefsøkonom i YS, melder at innkjøpsindeksen (PMI) viser litt dårligere utsikter enn hittil forventet. Norsk PMI har utviklet seg svakere enn ventet og falt ytterligere i juni.


IA-avtalen: Fra venstre Wenche Wang, Annelise Isaksen Rosland, Jorunn Berland og Øystein A. Dahl.

- Dere skal være pådrivere og vaktbikkjer i IA-arbeidet!

- Jeg har undertegnet IA-avtalen på vegne av våre 18 forbund. Om knappe fire år skal arbeidet vårt ha gitt resultater, sa YS-leder Jorunn Berland til tillitsvalgte på IA-konferansen i Tromsø.

Ingen støtte for statlige skatteoppkrevere

I innstillingen til finanskomiteen fremgår det at ingen partier støtter forslaget om statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen fra 1. januar 2016. SkLs leder, Per Magnar Stavland, beklager at argumentet om større innsats mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ikke nådde fram.

SkL - fornuftig å samordne skatte- og avgiftsforvaltningen

SkL er positiv til statliggjøring av skatteoppkrevingen. Vi mener at det vil gi en bedre resultatuttnyttelse å samle oppgavene i én etat. Det vil innebære en forenkling for skatte- og avgiftspliktige og det vil bidra til økt innsats mot svart økonomi og arbeislivskriminalitet.


FIFA må gripe mulighetene!

- De forferdelige arbeidsforholdene for migrantarbeidere i Qatar og de siste dagers opprulling av korrupsjonsskandalen i FIFA ryster en hel verden. YS oppfordrer innstendig FIFA til å benytte anledningen til å starte opprydningen i egne rekker og fjerne den ukulturen som har hersket i organisasjonen i flere tiår, sier YS-leder Jorunn Berland.

SKO og omstillingsmidler i revidert nasjonalbudsjett 2015

Overføring av skatteoppkreverfunksjonen (SKO), 6 flere kontorer, 30 flere ansatte og 120 mill. kroner til omstilling. Det var de største nyhetene i regjeringens reviderte nasjonalbudsjett (RNB) i dag.

Ledigheten har steget til 4,1 prosent

Oljebremsen blir stadig mer tydelig i arbeidsmarkedsstatistikken.


Lønnsoppgjøret i havn

Partene kom tidlig torsdag morgen til enighet om lønnsoppgjøret i staten. Resultatet for oppgjøret ble en ramme på drøyt 2,7 prosent. Hele tillegget blir gitt som et generelt tillegg fra 1. mai.

Årsavgiften – skal, skal ikke?

Finansdepartementet ønsker å gjøre årsavgiften om til en forsikringsavgift fra 1. januar 2017. Hva er poenget med å overføre oppgaven til Skatteetaten da? Og hva vil skje når avgiften fases ut?

Samordnet skatte- og avgiftsforvaltning gir milliardgevinst

PwC (PricewaterhouseCoopers AS) har foretatt en samfunnsøkonomisk analyse av en samordnet skatte- og avgiftsforvaltning og kommet frem til at samfunnet kan frigjøre ressurser for over 7,4 milliarder kroner i løpet av en 15-årsperiode.


YS Stat krever større ramme enn i privat sektor

- De ansatte i staten har en lavere lønnsutvikling enn ansatte i privat sektor. Derfor krever vi økt ramme i staten utover resultatet fra frontfaget, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat. YS Stat har levert sine krav i årets mellomoppgjør.

Urovekkende utvikling av framtidas arbeidskraft melder YS-forbundet Negotia

Ferske tall fra SSB i dag avdekker at 7 % av unge mennesker i alderen 15-29 år hverken er i arbeid eller utdanning. – Dette er et alvorlig varsko til oss alle. Norge har i lang tid levd med lav ledighet i flere grupper, men nå nærmer vi oss bekymringsfulle tilstander, sier Arnfinn Korsmo, leder i YS-forbundet Negotia og etterlyser nasjonal dugnad.

YS slutter seg til hovedlinjen i Scheel-utvalgets forslag

YS har i sin høringsuttalelse til Scheel-utvalget (NOU 2014:13) pekt på at utvalgets samlede forslag kan ha en positiv effekt på økonomiens vekstevne, samtidig som de vil føre til økte investeringer og et økt arbeidstilbud.


Skatteetaten i omstillingsmodus

SkL-konferansen 2015 er i gang, og tillitsvalgte fra hele landet har kommet for å få tillitsvalgt- og etatsfaglig påfyll. Det er mye som skjer i Skatteetaten for tiden, og det preger også årets konferanse. Skatt, toll, SKO, kontorstruktur, utvikling og omstilling er ord som går igjen i løpet av konferansens tre dager.

- Et ansvarlig oppgjør med vekt på lavtlønte

- YS mener det er rom for reallønnsvekst, at medlemmene skal ha sin rettmessige andel av verdiskapingen og at lavtlønte må sikres særskilte tillegg, sier YS-leder Jorunn Berland.

YS-lederen: - Skuffet over mer midlertidighet

- Jeg er skuffet over at forslaget om midlertidige stillinger fikk tilslutning fra de fire borgerlige partiene. YS frykter at midlertidige ansettelser vil bli mye mer vanlig og erstatte dagens ordning med prøvetid, sier YS-leder Jorunn Berland.


Derfor angikk Norwegian-konflikten oss alle

Hvorfor var det nødvendig for arbeidstakerne å sette foten ned? Streiken i Norwegian dreide seg om helt prinsipielle spørsmål i norsk arbeidsliv. Den angikk i prinsippet alle som jobber med konkurranseutsatte tjenester, og den berørte grunnleggende verdier som trygghet for jobb og en inntekt man kan leve av i Norge.

YS-lederen: - Parat har bred støtte

- Utspillet fra NHO-sjef Kristin Skogen Lund i går bidrar ikke til å løse konflikten. YS ønsker derfor ikke å gå inn i noen polemikk så lenge forhandlingene pågår, sier YS-leder Jorunn Berland.

Lederne i LO, Unio og YS med felles uttalelse om Norwegian-streiken

Streiken i Norwegian er en alvorlig konflikt. Den handler om prinsipielle spørsmål i arbeidslivet og har stor betydning for andre bransjer med internasjonal tilknytning.


Lite penger til årets sentrale oppgjør

Arbeidet med vårens lønnsforhandlinger i YS Stat har startet, og onsdag 4. mars ble YS Stats tariffkonferanse avholdt for alle medlemsforbund. Ivar Sømhovd og Jens Chr. Batt detok fra SkL. Konklusjonen fra møtet er at det er svært lite penger i den sentrale potten i år.

- Et ansvarlig oppgjør, med sterkest vekt på lavtlønte

I dag vedtok YS sine krav til årets mellomoppgjør. - YS legger til grunn at det er rom for reallønnsvekst, at medlemmene skal ha sin rettmessige andel av verdiskapingen og at lavtlønte må sikres særskilte tillegg, opplyser YS-leder Jorunn Berland.

TBU anslår lønnsveksten til 3,2 prosent i 2014

TBU anslår årslønnsveksten i 2014 for ansatte i de største forhandlingsområdene til om lag 3,2 prosent. For lønnstakere under ett legger utvalget til grunn at den gjennomsnittlige årslønnsveksten var 3,1 prosent fra 2013 til 2014.


Over 20 000 møtte opp foran Stortinget

En del politikere burde tatt seg ut en tur i arbeidslivet selv før de begynte å snakke, mener Hanne Røberg-Larsen som håper hun en gang får fast stilling. Sammen med over 20 000 andre arbeidstakere møtte hun onsdag opp foran Stortinget for å vise hva hun mener om de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven.

Slik vil den politiske streiken merkes i Skatteetaten

Klokken 14 i dag går organisasjonene i YS sammen med LO og Unio til politisk streik. Skatteetaten er åpen for publikum med ordinære åpningstider, men markeringen vil merkes med lengre køer for publikum ved henvendelser i skranke og på telefon.

Leder i YS-forbundet Negotia, Arnfinn Korsmo

Det er ingen skam å snu!

Oppfordrer Arnfinn Korsmo, leder av YS-forbundet Negotia, arbeidsminister Robert Eriksson. Nesten 7 av 10 arbeidstakere sier NEI til å endre arbeidsmiljøloven.


Markeringer 120 steder over hele landet

Alt tyder på at det blir stor oppslutning om den politiske streiken onsdag 28. januar. Det er varslet markeringer på mer enn 120 steder over hele landet, fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør.

- Nå må vi forsvare arbeidsmiljøloven!

Regjeringens forslag til endringer i loven gir økt usikkerhet og mindre frihet for arbeidstakerne. YS, LO og Unio, som representerer 1,5 millioner medlemmer, varsler politisk streik 28. januar. Ta debatten på arbeidsplassen nå. Informasjon får du på kampanjesiden mittarbeidsliv.no.

Pål N. Arnesen på YS Stat-konferansen

YS Stat-konferansen: - Trepartssamarbeid når det passer

- Det blir lagt merke til på alle nivåer når regjeringssjefen sier trepartssamarbeidet er viktig, men så tydelig viser at dette bare gjelder når det passer, sa YS Stats leder, Pål Arnesen i sin åpningstale til YS Stats konferanse tirsdag.


Oljeprisen og kronekursen faller – Hva betyr det?

Mange er redd for hva som vil skje i arbeidsmarkedet når oljeprisen faller og kronens verdi mot andre valutaer faller. Det betyr noe for import og eksport. Helle Stensbak, sjefsøkonom i YS, har skissert opp de viktigste virkningene.

1. nestleder Anne S. Henriksen (AVYO), leder Pål N. Arnesen (Parat) og 2. nestleder Fredrik Støtvig (Norsk Tollerforbund) i YS Stat.

SkL gratulerer med gjenvalg av ledertrioen i YS Stat

Pål N. Arnesen er gjenvalgt som leder av YS Stat, Anne S. Henriksen som 1. nestleder og Fredrik Støtvig som 2. nestleder.

SkL - Skatteetatens Landsforbund

Lakkegata 23
0187 Oslo
Kart

Denne siden benytter cookies

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å støtte din brukererfaring. Ved å fortsette å bruke vårt nettsted, samtykker du til vår bruk av inforsjonskapsler. Detaljer

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

 

Tlf: 21 01 36 98
Epost: post@skl.no

Utviklet av Imaker as